Josefin Malmqvist

Världens viktigaste nyhet

Andelen i extrem fattigdom ($1,25 per dag) har minskat från 52% 1981 till 22% idag. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men världen har blivit lite lite bättre.

 

Läs mer hos Johan Norberg, Världsbanken 1 eller Världsbanken 2.