Josefin Malmqvist

Viktigt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Strax innan tisdagens Kalla Fakta om moralpoliser i förorterna hade vi ett första möte om Sundbybergs arbete mot hedersförtryck och våld.

I den grönblå majoriteten har vi identifierat att alldeles för lite görs för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Sundbyberg. Inför 2017 har vi därför beslutat att en handlingsplan ska tas fram och vi ska utbilda politiker och tjänstemän för att tidigare se varningstecken och kunna agera förebyggande.

Det ska vara självklart att alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Sundbyberg ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Vi vet från studier som gjorts att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och mörkertalen är stora.

Berättade innan jul om några av de insatser vi nu genomför. 

Vid veckans integrationsutskott bjöd vi därför in tre olika talare med lite olika perspektiv:
img_2338

  • Aisha Mussa Gass, verksamhetschef på kvinno- och tjejjouren Somaya, berättade om deras verksamhet. De är specialiserade på hedersförtryck.

img_2299

img_2306

img_2323