Josefin Malmqvist

Vuxenutbildningen- vägen till framtidens arbetsmarknad

Haft en spännande eftermiddag på stadens vuxenutbildning för samtal om nuläget, utmaningar och framtiden.

Stadens vuxenutbildning har just nu drygt 1200 elever, fördelade med ungefär hälften inom SFI och hälften inom vuxenutbildning. Vi ser redan nu att intresset för SFI ökar och vi måste förbereda våra verksamheter för det större mottagandet vi står inför. Därför håller vi nu som bäst på att planera för den expansion av SFI som vi behöver göra, och utvärderar i vilken form den bör ske.

Det finns även utmaningar när det gäller vuxenutbildningen, där prioritet ska ges till personer med kort utbildningsbakgrund samtidigt som det kanske är andra som står närmare arbetsmarknaden som skulle vara mer betjänta av utbildningen. I den större utvärdering av arbetsmarknadsinsatser som nu görs inom staden är detta ett verktyg som bör beaktas användas i större utsträckning.

Hade för en tid sedan förmånen att få lyssna på Nima Sanandaji tala om sin bok Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad. Sverige förväntas under kort tid genomgå en förändring som innebär att en halv miljon arbeten försvinner och ersätts av tre kvarts miljon jobb som har högre kunskapsinnehåll. Vi måste fundera kring hur vi kan använda vuxenutbildningen för att rusta människor, också mitt i livet och med kort utbildningsbakgrund, för en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det är inte en lätt utmaning, men en nödvändig omställning.

img_8455img_8452

Källa: Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad

Yrkesvux är ett exempel på framgångsrik reform, där nästan alla gått vidare till jobb. När reformen infördes var det kontakt med arbetsmarknaden som var viktigt vid antagningen, nu är det istället kort utbildningsbakgrund som prioriteras vilket innebär att lämpliga kandidater som inte har arbete eventuellt prioriteras bort till förmån för någon som står längre ifrån. Vi behöver bli mer långsiktiga i de prioriteringar vi genomför.

Nya metoder behövs inom alla områden. Därför blir jag extra glad när vår vuxenutbildning beviljats statliga medel för att utveckla digitaliseringen inom SFI. Vi kommer behöva många nya verktyg och metoder för att fler ska rustas framöver. Ska bli spännande att följa digitaliseringsarbetet som drar igång i höst!

img_8438