Josefin Malmqvist

Wetterstrand och köttskatten

I SVTs utfrågning i kväll förnekade Maria Wetterstrand att det fanns kongressbeslut på en ”köttskatt” inom Miljöpartiet. Mat orsakar 1/4 av Sveriges utsläpp och kött är en stor och viktig del av det. Men Maria påstod i direktsändning att det var för svårt att separera olika typer av kött.

Per Gudmundson visar dock att kongressen 2007 faktiskt fattade ett beslut om just en sådan skatt.

Men Maria argumenterade även för andra felaktigheter. Som att hon aldrig sagt att hon vill förbjuda flygtrafik, men som Albin Ring Broman skriver så motsätts detta påstående kraftigt på miljöpartiets egen hemsida:

”Det väckte visst uppseende när Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand nyligen framförde tanken att allt flyg söder om Sundsvall borde förbjudas. Utspelet lyfter upp en mycket viktig diskussion, nämligen vilka åtgärder samhället är beredd att vidta för att minska de klimatpåverkande utsläppen.”

Dags att läsa på, Maria!