Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Härdsmälta om fler bostäder på kvällens kommunfullmäktige

På kvällens kommunfullmäktige i Sundbyberg behandlades ett ärende om att godkänna det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens köp av tre fastigheter i centrala Sundbyberg. Det var ett märkligt ärende.

Dels fick inte kommunfullmäktige veta vad affären skulle kosta, trots att vi skulle fatta beslutet.

Vad än värre är var att styret i Sundbyberg tyvärr beslutade att lägga hyresgästernas pengar på att köpa befintliga hyresfastigheter, istället för att prioritera nybyggnation. Det tycker vi i Nya Moderaterna är fel prioritering. Det är ett hån mot alla de i Stockholms län som inte har någonstans att bo.

Socialdemokraterna argumenterade, med ideologiska skygglappar, samtidigt anmärkningsvärt att beslutet skulle leda till ”fler hyresrätter i centrum”, när de egentligen menade fler bostäder i offentligt ägande. Det totala antalet hyresrätter är med beslutet oförändrat. Samtidigt har hyresgästernas pengar använts ineffektivt.

Tråkigt att Socialdemokraterna på detta sätt inte prioriterar fler bostäder! Hela debatten i kommunfullmäktige kan ses här.

IMG_2366


Lämna en kommentar

(S)tyret ignorerar kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige i Sundbyberg fattade innan jul beslut om budget för 2015, där bland annat beslut om att införa lagen om valfrihet, LOV, inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg ingick. Det innebär att de äldre i Sundbyberg får möjlighet att fritt välja äldreboende och att fler får möjlighet att öppna och driva äldreboenden i kommunen. Dessutom vill vi från Nya Moderaterna att det ska vara enklare att välja, med transparenta kvalitetsuppföljningar och brukarundersökningar för att göra det enklare och tryggare att fatta ett klokt beslut.

Idag ryter jag till i lokaltidningen Vi i Sundbyberg för att S-styret medvetet ignorerar kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att ”LOV inom äldreomsorgen var vi inte för.” Det är inte acceptabelt! Alla kommunfullmäktiges beslut måste följas under året!

Vi i Sundbyberg artikel LOV särskilda boenden mars 2015

Du kan även läsa artikeln på Vi i Sundbybergs hemsida.


Lämna en kommentar

Glädjande med vårdval inom geriatriken – trygghet för våra äldre

Nu är det klart att Alliansen i Stockholms läns landsting inför vårdval också inom geriatriken, lärandet om åldrandets sjukdomar! Det är goda nyheter för Sundbybergs äldre!

Idag har många av våra äldre inget alternativ än att åka till akuten om de blir dåliga, trots att den bästa vården för dem kanske finns på en geriatrisk klink. Samtidigt behöver samarbetet mellan geriatriken, husläkaren och närsjuksvårdsteamet förbättras. För de äldres bästa behöver också ett bättre samarbete utvecklas mellan landstinget och kommunen utvecklas.

Läs Alliansens gruppledare i Dagens Samhälle om införandet.