Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Tack för förtroendet!

cropped-josefin-malmqvist-2

Glad och tacksam över att idag föreslås till en 12:e plats på Moderaternas riksdagslista 2018. Med återupprättat förtroende för vårt parti under Ulf Kristerssons ledning bör det räcka hela vägen till riksdagshuset nästa år.

Mest tacksam och ödmjuk är jag över det stora stödet från medlemmarna, som placerade mig på 8:e plats. Stort & varmt tack för förtroendet!

Nu kör vi!

 

Se hela den föreslagna valsedeln & resultatet från medlemsomröstningen här.


Lämna en kommentar

Låt den positiva utvecklingen fortsätta

Bild1
Det är nu två år sedan vi fick förtroendet att styra Sundbyberg tillsammans i ett Grönblått Sundbyberg. Nu stoppar vi ett långt socialdemokratiskt vanstyre och genomför reformer för att göra Sundbyberg ännu bättre, exempelvis:
 Rekordstora höjningar av skolpengen.
 Ordning och reda i ekonomin med 2% överskott för framtiden.
 Lägsta bidragsberoendet på 8 år och fler än någonsin arbetar.

 

Läs gärna mer om vad vi åstadkommit på vår nya hemsida: www.moderaternasundbyberg.se/om-sundbyberg/ 

***

För att uppmärksamma allt vi gjort, och samtidigt testa vår kampanjorganisation inför valrörelsen, lanserar vi nu en månads lång genrepsvalrörelse där vi kommer kampanja digitalt och på gator och torg. Vill du träffa oss eller har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig!


3 kommentarer

Succé för sommarjobben 2017

Årets förändringar av sommarjobben blev en succé. Det står klart efter att årets utvärderingar är sammanställda. Under 2017 kunde alla som gått ut 9:an, 1:an och 2:an på gymnasiet erbjudas jobb genom stadens sommarjobbssatsning.

Vi vet att sommarjobb är viktiga för att erbjuda en första fot in på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att alla som sökte jobb kunde erbjudas sommarjobb, och att nästan var tredje ungdom sommarjobbat utanför stadens regi, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

Nytt för 2017 var att sommarjobbsperioden förlängdes från två till tre veckor, för att fler ungdomar ska hinna komma in i jobbet. Vi införde även en obligatorisk CV-skola, krav på att bifoga ett CV och ett personligt brev med ansökan samt att visa att man sökt minst ett jobb utanför staden.

Utvärderingen visar att de ökade kraven vi infört i samband med årets sommarjobb fallit väl ut. Vi vill på bästa sätt rusta våra ungdomar för framtidens arbetsmarknad, och det är glädjande att förändringarna uppskattats, säger Josefin Malmqvist (M).

Sommarjobben 2017 i siffror

 • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb.
 • 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
 • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
 • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
 • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018.

 

Några kommentarer i enkätutvärderingen från ungdomarna som sommarjobbat 2017: 

”Väldigt bra. Känns mycket mer ambitiöst och som att man får ett riktigt jobb när man faktiskt måste anstränga sig lite, istället för hur det var förut då det snarare kändes som en ”rättighet” att få sommarjobb via kommunen.”

”I år var första gången som jag sommarjobbade via Sundbybergs stad så jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag tyckte att det var rätt bra att man hade obligatorisk CV- kväll och krav på eget sökt jobb. Eftersom att det då krävdes att man var seriös med sitt jobbsökande. Man fick känna på hur det skulle kunna gå till ”på riktigt” och det var bra att man inte blev serverad ett jobb bara sådär utan att ha behövt jobba lite för det, för så funkar det ju oftast inte i vanliga fall.”

”Jag vet inte för jag var inte där, jag har sedan två år tillbaka jobbat på ICA Nära Järvastaden.”

”Då jag var borta den större delen av sommaren och hade ett annat sommarjobb som jag sökt själv så har jag inte någon erfarenhet angående obligatorisk CV-kväll. Jag tycker det är bra att man får komma med CV och faktiskt söka till jobbet istället för att bara bli tilldelad då man får lära sig hur man ska göra senare i livet och kan få förberedelse för det.”

”Jag tycker det är bra! Ger oss ungdomar själv en chans att ta ansvar och känna hur det känns att anpassa sig till den riktiga världen i framtiden! Tycker att det ska fortsätta så eftersom kunskapen man lär sig är inget som slösas, den kommer ju göra oss nytta i framtiden. vi måste lära oss dom kunskaperna förr eller senare.”

Här finns utvärderingen av de ungdomar som arbetat i staden.

Här finns Synpunkter från arbetsplatser – sommarjobb 2017.

Här finns Undersökning om sommarjobb 2017- alla ungdomar.

Här finns tjänsteutlåtandet och bilagan.

 


Lämna en kommentar

Viktiga förändringar vid Moderaternas arbetsstämma i Örebro

img_0111.png

Summerar nu fyra intensiva och roliga dagar, fulla med politiska diskussioner. Det är alltid roligt att träffa vänner från hela landet och stämningen har varit förväntansfull.

Jag hade förmånen att sitta i utskottet som behandlade propositionen om en förstärkt arbetslinje och skärpt integration. Många av förslagen känns igen från det politikutvecklingsarbete jag hade förmånen att leda tidigare under året – Resan in i Stockholm.

Har även under det föregående året deltagit i arbetet med politikutvecklingsrapporten Trygghet att lita på, som mynnat ut i propositionen som behandlades på stämman.

Här följer några av de, enligt min mening, viktigaste besluten.

 

ARBETSLINJEN

Som kommunalråd kämpar jag dagligen för att minska bidragskostnader och få fler kommuninvånare i jobb. Och vi har på två år minskat bidragskostnaderna med nära 1/3.
Men för att kunna ta fler steg är vi beroende av förändrad lagstiftning, och jag är därför extra glad att vi fått gehör för många av våra förslag:

Bidragsreform:

 • Bidragstak så det inte längre är möjligt att stapla olika bidrag på varandra.
 • Aktivitetskrav på alla med försörjningsstöd – inte bara de med arbetsförmåga.
 • Insatser mot bidragsfusk och skattefusk.
 • Reformera jobbstimulansen i försörjningsstödet, som inte har fungerat.
 • Regelbundna och oanmälda hembesök för de med ekonomiskt bistånd.

Skriver även på Dagens Industris debattsida, tillsammans med Oliver Rosengren och Lars Rådén, om behovet av en bidragsreform som går längre. 

Andra arbetsmarknadsförslag:

 • Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden.
 • Sänkt skatt för pensionärer.
 • Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.
 • Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.
 • Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.
 • Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.
 • Arbetsförmedlingen läggs ner.

Arbetsstämma 2017.jpg

INTEGRATIONEN

Vi står inför en stor utmaning avseende integrationen av nyanlända, inte minst den eftersom hälften av personerna i etableringen bara har 9 år eller kortare utbildningsbakgrund.

 • Vi inför ett friskolesystem med resultatbaserad ersättning inom vuxenutbildningen.
 • Integrationsplikt.
 • Utrikes födda måste kvalificera sig för full tillgång till socialförsäkringssystem genom eget arbete.

REFORMERAD BOSTADSMARKNAD

Även bostadsmarknaden är i stort behov av reformer. Här fattades bland annat beslut om:

 • Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.
 • Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse.

TRYGGARE SAMHÄLLE

Jag har under året suttit i politikutvecklingsgruppen för ett tryggare Sverige – ”Trygghet att lita på”. Här har vi tagit fram ny brottsrubriceringar, skärpta straff och fler synliga poliser:

 • Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.
 • 10 000 fler polisanställda till 2025.
 • Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.
 • Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.
 • Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.
 • Ta bort straffrabatten för 18–21-åringar.