Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Sundbyberg sticker ut: kraftig minskning av arbetslösheten

Senaste arbetslöshetssiffrorna från Arbetsförmedlingen visar en kraftig minskning av arbetslösheten i Sundbyberg – med 0,7% i oktober jämfört med 2016. Det kan jämföras med en oförändrad arbetslöshet i länet och en minskning på -0,1% i riket.

Det är fantastiskt roligt att se att utanförskapet minskar kraftigt – både i termer av arbetslöshet och bidragsberoende.

Vi fortsätter träget vårt arbete för att fortsätta minska utanförskapet. Alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till!

Bild2


Lämna en kommentar

Goda exempel för fler i jobb i Solna


Har haft en lärorik eftermiddag tillsammans med kommunalrådskollegorna Lars Rådén och Arion Chryssafis i Solna för att lära mig mer om hur vi kan bli bättre på att få ner försörjningsstödet och får fler sundybergare i jobb.

Efter många år av hårt och medvetet arbete har Solna kunnat minska antalet hushåll som har försörjningsstöd och fått fler kommuninvånare i jobb. Sundbyberg står inför stora utmaningar när det gäller kostnaderna för försörjningsstöd och en relativt hög arbetslöshet, vilket jag bl a pratade om på budgetfullmäktige i december.

Nu behöver vi lära oss av vad andra kommuner gjort rätt och knyta fler företagskontakter för att varje sundbybergare som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till!

 


Lämna en kommentar

Ekonomipris till Alliansens politik

I år blev Peter Diamond, Christopher Pissarides och Dale Mortensen vinnare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

E24 rapporterar bland annat:

Deras forskning visar exempelvis att en mer generös ersättning vid arbetslöshet leder till högre arbetslöshet och längre söktider.

Det känns bra att den politik vi ägnat valrörelsen åt att prata om och övertyga svenska folket om meriterna med, får den finaste möjliga utmärkelsen.

Pissarides, Mortensen och Diamond.


Lämna en kommentar

Sveriges enda arbetarparti

Igår skrev Per Schlingmann i Aftonbladet om att S har gett upp jobbpolitiken.

Moderaterna kommer till skillnad från vänsterpartierna alltid att prioritera en tydlig arbetslinje som ger människor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi har en tydlig jobbpolitik för nästa mandatperiod som bygger på en ansvarsfull ekonomisk politik, att det ska löna sig att arbeta och att det ska vara attraktivt att vara företagare. Därtill prioriterar vi utbildning och åtgärder för att matcha arbetssökande med jobb. Därför är vi Sveriges enda arbetarparti.

Mona Sahlin i kvällens slutdebatt på SVT bekräftar just detta: walk over i jobbfrågan.


Lämna en kommentar

Ungdomsarbetslösheten – måste lösas nu!

Idag skriver jag i Skånskan om ungdomsarbetslösheten:

Valdebatten har främst handlat om pensionärernas skatt så här långt. Samtidigt har vi en skyhög arbetslöshet bland unga. De stora barnkullarna i slutet av 80-talet och början av 90-talet vill nu in på arbetsmarknaden. Även om meningarna går isär om hur hög arbetslösheten är så kan vi enas att alldeles för många ungdomar är utan arbete.

Att börja vuxenlivet utan ett riktigt arbete kan vara förödande för många. Passiviteten kan vara oerhört svår att bryta och i sämsta fall leda till drogmissbruk och kriminalitet.
Alla måste beredas möjlighet att genomföra en fullständig gymnasieutbildning – teoretisk eller praktisk. Att få arbete utan gymnasiebetyg är i det närmaste omöjligt idag och kommer inte att bli lättare i framtiden.

Lärlingssystemen måste utvecklas. I andra europeiska länder finns likartade utbildningar som arrangeras i tätt samarbete mellan näringsliv och skola. Finansiering sker i många fall i samverkan mellan skola, näringsliv och eleven själv. Många lärlingsutbildningar varar 3 år där teori och praktik varvas. Praktiken genomförs på ett eller flera företag och leder ofta till en anställning.

Varför kan vi inte ta lärdom av hur man gör i andra länder? Det finns så oerhört mycket att lära av våra grannländer i Europas som de facto har kunnat hantera ungdomsarbetslösheten bättre än vi.

Vi moderater vill ordna jobb till de unga, inte bidrag.

Josefin Malmqvist
Malmömoderaterna
http://www.josefinmalmqvist.se


Lämna en kommentar

En undersköterska har fått en extra månadslön i plånboken

”En undersköterska har fått en hel månadslön kvar i plånboken ” sa Fredrik i samband med att Alliansens Jobbmanifest presenterades.

Nu har Svenska Dagbladet gjort en faktakoll på påståendet och visar att det stämmer.

”Nettoinkomsten 2010 är 14 663 kronor i månaden – och under ett år får undersköterskan 16 440 kronor över. Därmed har hon mer än en månadslön kvar i plånboken vid årets slut.”

blogg.svd.se/faktakollen


Lämna en kommentar

Moderaterna satsar 3 miljarder på arbetslösa och ungdomar

Pengarna ska gå till coaching, praktik och utbildning under 2011 och 2012, skriver Aftonbladet.

Totalt handlar det om 31 000 praktiklplatser för de tre grupperna; korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa och ungdomar. Ytterligare 350 miljoner avsätts till coachningsinsatser.

– Jag har sett vad det innebär att få aktivt stöd för arbetssökande. Det här är en aktiv åtgärd nära den reguljära arbetsmarknaden, säger Reinfeldt.

Detta är en viktig satsning på unga. ”Sverige är på väg ur krisen. Men det är viktigt nu att det görs insatser för ungdomar som annars riskerar långtidsarbetslöshet”, säger Anders Borg.

Dagens unga är framtidens största resurs.

Läs gärna mer på muf.se