Josefin Malmqvist

Många riskerar felaktig fastighetsskatt med vänster

Den rödgröna röran har enats om att höja fastighetsskatten för småhus med höga taxeringsvärden om de vinner höstens val. En utredning från Villaägarna visar att småhus i genomsnitt är felvärderade med en kvarts miljon kronor vid senaste taxeringen. Fastighetsskatten grundar sig på taxeringsvärdet. Det ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. För hus med höga taxeringsvärden är […]