Josefin Malmqvist


1 kommentar

Almedalen 2019

Tack för en intensiv och lärorik Almedalsvecka 2019!

Summerar i år 20 programpunkter, varav 10 panelsamtal. Möten, rundabordssamtal, och nya bekantskaper och vänner.

För mig har veckan främst kretsat kring:

💥Min roll i arbetsmarknadsutskottet, med fokus på integration och Sveriges framtida kompetensförsörjning.

💥Mitt uppdrag som ordförande för Moderatkvinnorna, inte minst vårt eget seminarium om hur vi får utrikes födda kvinnor i arbete.

Extra roligt:

1) Att rapporten om Socialdemokraternas bidragsboom, som Niklas Wykman, Oliver Rosengren, Lars Rådén och undertecknad skrivit fått så fint mottagande. Läs den gärna här: https://medborgaren.se/bidragspartiet/

2) Att bli citerad i Svenska Dagbladet – SvD, om hur man minskar bidragsberoende: https://www.svd.se/varfor-rostas-inte-skattehojarna-bort

Tack för en inspirerande vecka!


1 kommentar

Almedalsveckan 2018

Nu lämnar jag Visby för i år, efter en lärorik och intensiv Almedalsvecka. Jag har deltagit i en lång rad panelsamtal, rundabordssamtal och enskilda möten med intresseorganisationer, företag och forskare. Veckan handlar för mig om att berätta om Sundbyberg som gott exempel på minskat utanförskap – men också att själv få nya inspel, idéer och inspiration.

Kommenterar veckan och vad jag tror att höstens val kommer handla om, i veckans avsnitt av Fredag med Josefin

För mig har det huvudsakligen kretsat kring följande teman:

Hur vi minskar utanförskapet

Exempelvis:

 • Panelsamtal om lokal arbetslinje, med Oliver Rosengren och undertecknad, modererade av Niklas Wykman. Vi kommenterade den lokala handbok i arbetslinjen, som vi skrev tidigare i våras, tillsammans med Anna Jähnke, Helsingborg, och Lars Rådén, Solna.

  img_4386img_44002018-07-04 Artikel Trollhättan om bidrag

 • Rundabordssamtal hos Almega Serviceföretagen om offentlig upphandling och hur servicebranschen kan bli en jobb- och integrationsmotor i Sverige.

  img_4403-1 img_4402-1

 • Middagssamtal hos Svenskt Näringsliv om hur vi kan lägga ner Arbetsförmedlingen, och vad som borde komma istället.

  img_4428

Hur vi förbättrar kompetensförsörjningenExempelvis:

Andra frågor

Exempelvis:

 • Rundabordssamtal hos Systembolaget om ungas psykiska ohälsa. Det finns tydliga kopplingar mellan missbruk och psykisk ohälsa, men det krävs mer forskning om sambanden. Lyfte fram hur vi just nu utvecklar hur vi arbetar med ungas missbruk och förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa.

  img_4406

 • Samtal om framtidens resande, hos SJ.


1 kommentar

Almedalen 2017

En intensiv och lärorik Almedalsvecka börjar lida mot sitt slut. Jag har varit på plats hela veckan för en lång rad panelsamtal, rundabordssamtal och möten i syfte att sprida Sundbybergs goda exempel samt att lära och inspireras.

För mig har veckan kretsat kring två huvudsakliga teman:

Integration i allmänhet och vuxenutbildning i synnerhet.

 • Flera möten, rundabordssamtal och panelsamtal har handlat om hur vuxenutbildningen kan bli ett vassare verktyg för integrationen.
 • OECD visade i sin integrationsrapport att bara 5% av de nyanlända som är inskrivna i etableringen har vuxenutbildning i sin etableringsplan – trots att hälften har 9 år eller kortare utbildningsbakgrund.
 • Dessutom behöver kvalitetsuppföljningen bli vassare: tydligare nationella kvalitetskrav och friskolesystem för vuxenutbildning är två förslag. Det innebär att huvudmannaskapet för vuxenutbildningen skulle flyttas över till den aktör som utför utbildningen, precis som i grundskolan och på gymnasiet, och Skolinspektionen bör utföra tillsynen, istället för kommunen. Idag finns det klassrum i Stockholms län där 22 kommuner utför tillsyn på samma undervisning.
 • Efter EU-domen i juni 2016 är det möjligt att införa auktorisation, istället för att LOU-upphandla vuxenutbildning. Det innebär att kommunen köper vuxenutbildning flexibelt, utan stora fasta kostnader, och där vi kan ställa kvalitetskrav. I Sundbyberg har vi hitintills beslutat om auktorisation för SFI och grundläggande vuxenutbildning, och beslutat att gå vidare med gymnasial vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser under hösten.
 • Kunde inte heller låta bli att ställa två frågor på SKLs integrationsseminarium, kring relationen till Arbetsförmedlingen och EBO. Kan ses här. 


Bostäder för fler och socialt hållbart bostadsbyggande.

 • Bostadsbyggandet ökar kraftigt, men det är dyra bostäder som byggs trots att tillväxten i efterfrågan kommer från låginkomsttagare, däribland nyanlända.
 • Sundbyberg fortsätter bygga mest i landet, och bygger hållbart genom att bygga stad med arbetsplatser, grönområden, butiker och restauranger.
 • Det är roligt att efterfrågan på bostäder är fortsatt stark i Sundbyberg – nyckeln handlar om att värna attraktiviteten.


Veckan avslutades med Anna Kinberg Batras tal och Eva Steins modiga markering mot nazisterna i Visby!


1 kommentar

Almedalsvecka fokuserad på integration och delaktighet

Även om tre dagar återstår på Almedalsveckan känns det redan lite lugnare i Visby. Själv stannar jag till söndag, men har nu haft mitt sista panelsamtal och passar därför på att summera veckan så långt.

För min del kretsar veckan främst kring olika typer av integrationsinsatser: att riva regelmässiga hinder för att korta vägen till arbete och förbättra insatser så som SFI och vuxenutbildning. Det är inte klokt att det ska handla om ganska enkla lagstiftningsmässiga hinder som sätter käppar i hjulen för att nyanlända ska komma i arbete!

Jag har bland annat argumenterat för:

 • Alla nyanlända ska, från dag 1, få en kompetenskartläggning för att få berätta vad de kan och vad de vill arbeta med. Vi har flera bristyrken i Sverige samtidigt som utbildad arbetskraft sitter på boenden och är frustrerade för att de inte får arbeta. Så får det inte gå till!
 • Migrationsverket måste prioritera att handlägga arbetstillstånden, de så kallade AT-UND, för de asylansökande. Det är oacceptabelt att människor som kan och vill arbeta hindras av byråkrati. Om Migrationsverket inte hinner med bör man överväga att ge alla tillstånd att arbeta eller praktisera tillsvidare.
 • Eftersom nyanlända inte får öppna bankkonto innan de har fått permanent uppehållstillstånd, och därför inte kan få lön utbetald, bör ICA-korten som de nyanlända får sin dagersättning på kunna användas. Om det innebär att Skatteverket inte kan följa upp inbetald inkomstskatt, bör arbetsgivarna kunna betala in inkomstskatten. Alla bör få samordningsnummer automatiskt.

 

Här på ICA Bankens seminarium på temat: Hur kan nyanlända integreras i den svenska ekonomin? tillsammans med Angeles Bermudez-Svankvist, Verksamhetsutvecklare, Migrationsverket, Harry McNeil, Vd, Hero Sverige AB och Marie Halling, Vd, ICA Banken.

 

Panelsamtal hos Grant Thronton på tema: Ta bort hindren och hjälp fler nyanlända in i privata näringslivet!

Samtalet kan ses här i efterhand. Deltagare: Roland Dansell, moderator, Grant Thornton, Satisch Sen, moderator, Kaleidoscope, Elisabeth Due, Icahandlarnas förbund, Per-Erik Eriksson, Partner Agaton Communications, Fredrik Gren, Vardaga.

En annan aspekt på frågorna rör vår krisberedskap. Många kommuner, landsting, länsstyrelser med flera blev tagna på sängen under höstens stora flyktingvåg. I ett samtal med Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar, Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm och Marie Ljungberg Schött, akutsjukvårdslandstingsråd, SLL, pratade vi om vad Stockholmsregionen kan lära av London och hur vi kan bli bättre på att rusta oss för det oförutsedda.

 

Ett annat område som jag följt under veckan har varit SFI, där vi i Sundbyberg nu står inför en upphandling som jag hoppas ska kunna bidra till innovation och nytänkande. Vi behöver uppmuntra till fler att tänka utanför boxen och våga testa nya metoder. Det ska vi försöka göra!

Utöver panelsamtal har jag även deltagit i rundabordssamtal,  luncher, möten, mingel och middagar och fått nya idéer, knutit nya kontakter och inspirerats!