Josefin Malmqvist

(S)tyret ignorerar kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige i Sundbyberg fattade innan jul beslut om budget för 2015, där bland annat beslut om att införa lagen om valfrihet, LOV, inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg ingick. Det innebär att de äldre i Sundbyberg får möjlighet att fritt välja äldreboende och att fler får möjlighet att öppna och driva äldreboenden i kommunen. Dessutom vill […]