Josefin Malmqvist

En stark budget för en växande stad

  Idag debatterar kommunfullmäktige Sundbybergs stads budget  för 2017. Sundbyberg är en öppen stad som attraherar människor från hela världen. Det kan bli en viktig resurs, men det bygger på att vi ger nyanlända sundbybergare möjlighet att snabbt komma in i samhället. De som kommer till Sundbyberg från andra länder ska snabbt komma igång med svenskundervisning […]

Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg

Vid dagens budget-kommunfullmäktige fick jag som nytt arbetsmarknadskommunalråd möjlighet att presentera vår politik för fler jobb i Sundbyberg kommande år. Vi vill att fler sundbybergare ska ha ett jobb att gå till – med semester, kollegor och den självständighet som ett eget jobb innebär. Idag är ungefär hälften av de som är beroende av försörjningsstöd i Sundbyberg […]