Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

En stark budget för en växande stad

 

josefin3Idag debatterar kommunfullmäktige Sundbybergs stads budget  för 2017.

Sundbyberg är en öppen stad som attraherar människor från hela världen. Det kan bli en viktig resurs, men det bygger på att vi ger nyanlända sundbybergare möjlighet att snabbt komma in i samhället. De som kommer till Sundbyberg från andra länder ska snabbt komma igång med svenskundervisning för att kunna komma vidare till jobb eller studier.

SFI OCH VUXENUTBILDNINGEN ska fokusera på att korta vägen till arbete. Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg. Vi ska utveckla utbildningsmöjligheter inom bristyrken tillsammans med näringslivet i Sundbyberg.

Alla sundbybergare som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Vuxna som inte har ett jobb ska erbjudas insatser från Arbetsförmedlingen och staden för att korta vägen till egen försörjning. När vi bygger Sundbyberg starkt för framtiden ska alla ges möjlighet att följa med på resan.

VI MENAR ALLVAR med att bryta utanförskapet i staden och då finns det ett antal prioriterade områden där vi nu lägger vårt fokus:De som får försörjningsstöd vill ofta inget hellre än att ha ett jobb att gå till och därför ska vi erbjuda insatser från dag 1. Nu utvärderas alla kommunens arbetsmarknadsinsatser för att kompletteras med fler insatser som gett goda resultat på andra ställen och för att kunna erbjudas till fler – igen ska lämnas utanför. Alla som får bidrag ska erbjudas en insats och en plan för hur vägen till jobb kortas. Alla insatser ska ha ett tydligt närvarokrav, inte minst SFI.

Ordning och reda ska gälla i stadens bidragsutbetalningar. Staden ska erbjuda hembesök till de som får ekonomiskt bistånd och en tjänst för att följa upp fusk och felaktiga utbetalningar instiftas. Bidrag ska vara kortvarigt och gå till de som har rätt till det.

En särskild satsning görs på att sökaupp unga som varken arbetar eller studerar, för att förebygga utanförskap. Med individuell coachning ska vägen till jobb eller studier kortas.

Sundbyberg ska vara en trygg stad. Därför ska vi förstärka samarbetet mellan polisen, skolan, socialtjänsten och fritidsgårdarna för att förebygga otrygghet. I kombination med insatser så som bättre belysning och stöd till grannsamverkan gör vi tillsammans Sundbyberg tryggare.

Bild8

Läs mer om våra satsningar här.


1 kommentar

Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg

Vid dagens budget-kommunfullmäktige fick jag som nytt arbetsmarknadskommunalråd möjlighet att presentera vår politik för fler jobb i Sundbyberg kommande år.

Vi vill att fler sundbybergare ska ha ett jobb att gå till – med semester, kollegor och den självständighet som ett eget jobb innebär. Idag är ungefär hälften av de som är beroende av försörjningsstöd i Sundbyberg det pga arbetslöshet – dvs personer som kan och vill arbeta.

När fler som kan och vill arbeta också har ett jobb att gå till får vi också mer över till de som verkligen behöver vårt stöd – de flyktingar som vill skapa ett nytt liv här, sjuka och de som av olika anledningar hamnat på glid.

Det är ingen lätt uppgift som väntar. Kostnaden för försörjningsstödet har skenat de senaste åren, och utslaget per kommuninvånare har Sundbyberg en väldigt hög utgift för försörjningsstödet. Varför ska den vara så mycket högre än i våra grannkommuner, exempelvis Solna och Sollentuna?

Bild3

Det är inte bara försörjningsstödet som går i fel riktning, även arbetslösheten fortsätter öka. Nya siffror som presenterades idag visar att arbetslösheten nu passerat 7% i Sundbyberg för både kvinnor och män.

Bild4

Vi ska också få tillbaka nämnden till en budget i balans, från år av stora underskott.

Bild5

Nu börjar ett intensivt arbete för att ta arbetslinjen till Sundbyberg – ett arbete jag ser framemot med stor tillförsikt!