Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Slut på slöseriet – övergivet bårhus kommer till användning!

Bårhuset bild

Är väldigt glad att min motion nu gett resultat: delar av det i 10 år övergivna bårhuset under Ekbacken i Sundbyberg har nu rustats till ett stimulansrum för äldre med vattenfall, skogstapet och fotbad. Kul att politiken kan göra skillnad, också i opposition, men tråkigt att det ska behöva ta så lång tid!

Nu återstår frågan om de aldrig använda kylarna, som behöver säljas, och användningsområde för resten av lokalerna. Därför återremitterade vi förvaltningens svar på min motion på senaste nämndsammanträdet med uppdraget att se över även resten av lokalerna och kylarna.

Små steg framåt. Mer i lokaltidningen Vi i Sundbyberg.

Tidningssida bårhuset tas i bruk okt 2015


Lämna en kommentar

Slöseriet med bårhuset uppmärksammas

Följde i veckan med lokaltidningen Vi i Sundbyberg till det 10 år gamla, oanvända bårhuset under Ekbacken. Kylarna med 28 bårplatser stod dessutom påslagna i flera år innan de tillslut stängdes av. Nu står hela området övergivet och möblerna har försvunnit. Samtidigt prognostiseras kommunens underskott till över 100 miljoner kronor i år och kommunen skriker efter lokaler i tillväxtens spår.

Använd bårhuset som bårhus, eller sälj inredningen och gör någonting annat av lokalerna. Att bara låta området stå och förfalla är det sämsta tänkbara alternativet. Det är ett regelrätt slöseri med skattebetalarnas pengar och en nonchalans mot sundbybergarna.

Artikeln kan läsas här. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om min motion för att använda bårhuset som bårhus eller någonting annat.

 

IMG_4658 IMG_4659

 

Tyvärr är detta inte första gången styret i Sundbyberg beslutar först, innan ett eventuellt behov har utretts. Några andra exempel:

  • Allaktivitetshuset beslutades att hyras ut, gratis, i 10 års tid till ett uppskattat värde om 5 mnkr/år, dvs totalt värde motsvarande drygt 50 miljoner kronor, innan man hade tillfrågat föreningarna om deras behov. Läs mer här.
  • Nationalarenan för baseball. Uppskattad kostnad ca 15 miljoner kronor. Om samma pengar per utövare hade spenderats på fotbollen skulle vi ha anlagt 100 nya konstgräsplaner i Sundbyberg – det ger en fingervisning om proportionerna.
  • En ny skola för en halv miljard, utan att behovet av en ny skola först utretts. Kan någon annan än kommunen göra investeringen? Läs mer här.


1 kommentar

Sluta slösa med skattebetalarnas pengar!

Under ett av mina verksamhetsbesök inom äldreomsorgen på Ekbacken i Sundbyberg blev jag varse att kommunen låtit bygga ett bårhus, fullt inrett med bland annat rum för avsked och plats för 28 bårar. Bårhuset stod klart 2005, men har aldrig använts. Det står fortfarande där orört, med inredning och specialbyggda kylar.

Den nonchalans som visas mot skattebetalarnas pengar gör mig djupt besviken. Dessa hårt förvärvade skattekronor som gått till att anlägga bårhuset, som senare aldrig tagits i bruk, kunde istället gått till skolan eller äldreomsorgen. Nu har de istället hamnat i ett svart hål – bokstavligen.

Lämnade därför på kvällens kommunfullmäktige in en motion om att i första hand upphandla driften av bårhuset, alternativt sälja inventarierna och utreda en alternativ användning av lokalen. Motionen finns att läsa här.

barhus


Lämna en kommentar

Besök på två äldreboenden – olika förutsättningar

Besökte i förra veckan Vardagas två fina boenden i Sundbyberg – dels på Ekbacken och deras boende i egen regi i Grönskogen. Boendet på Ekbacken bedrivs på entreprenad, det betyder att kommunen specificerar hur det ska drivas och upphandlar driften. Grönskogen driver Vardaga helt på egen hand.  Två fina boenden med trevlig och engagerad personal som erbjuder en rad aktiviteter för de boende.

Vi vet att många sundbybergare vill vara kvar i kommunen när de åldras. Boendet Grönskogen har väldigt nöjda brukare i brukarundersökningarna. Ändå säger kommunen nej till möjligheten för de flesta sundbybergare som vill bo på boendet Grönskogen. Det gör att det centrala och fina boendet Grönskogen i Sundbyberg huvudsakligen bebos av stockholmare.

Politiken ska inte välja var äldre människor ska få tillbringa sina dagar. Det borde vara självklart att få bo var man själv vill. Jag hoppas att styret uppdrar åt förvaltningen att nu dra upp tempot för implementeringen av lagen om valfrihet (LOV) inom hela äldreomsorgen så att även Sundbybergs äldre snarast själva ska få bestämma över sin ålderdom.

IMG_3649