Josefin Malmqvist


1 kommentar

Nu införs etableringslån i Sundbyberg

2018-03-27 Nu införs etableringslån

Från och med idag (tisdagen den 3 april) får nyanlända i Sundbyberg, som saknar egen inkomst, möjlighet att ansöka om ett ett lån istället för bidrag i glappet som uppstår mellan dagersättningen från Migrationsverket (LMA) och etableringsersättningen.

Kommuner betalar normalt ut socialbidrag (ekonomiskt bistånd) i det så kallade glappet, men nu följer även Sundbyberg det exempel som bland annat Vansbro och Växjö stipulerat och inför krav på individuell återbetalningsplan.

Det är inte rimligt att kommunen ska täcka upp för det glapp som uppstår mellan statliga ersättningssystem.

Dessutom förstärker vi på detta sätt arbetslinjen – från dag 1. Arbete ska alltid löna sig!

***

Under 2017 betalade Sundbybergs stad ut ca 580 000 kr i s k glappersättning.

Läs mer i Vi i Sundbyberg här.


Lämna en kommentar

Klokt förslag om bidragstak

Det ska alltid löna sig att arbeta. Vårt samhällskontrakt bygger på att de som har möjlighet att bidra också bidrar till att bygga vårt samhälle starkt genom att arbeta. Att ha arbetsförmåga, men ändå leva på bidrag, är att utnyttja inte bara de som arbetar utan även de som är sjuka eller av andra anledningar tillfälligt inte har möjlighet att arbeta och därmed har rätt till stöd.

När då exempel uppmärksammas, som det Hanif Bali lyfte fram häromdagen, som visar att det inte skulle löna sig att gå från bidrag till arbete, utan att en fyrabarnsfamilj tvärt om skulle förlora pengar om en av föräldrarna fick ett jobb, lyfter det frågor om vår välvilja slår över i att göra människor en björntjänst. Så kan vi inte ha det.

Därför är det förslag som Nya Moderaterna idag presenterar, om att införa ett bidragstak, ett väldigt välkommet förslag. Förslaget går ut på:

  • Ett hushåll utan skattepliktig inkomst ska maximalt kunna erhålla 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag, exklusive barnbidrag och underhållsstöd.
  • Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, men också från bidrag till deltidsarbete.

Bidragstaket omfattar personer som får etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.

Mer information om förslaget: Bidragstak, pm

Detta förslag är helt i linje med de lokala förslag som vi presenterat för att stärka Sundbybergs arbetslinje: