Josefin Malmqvist

Gör din plikt, kräv din rätt

Nu verkar svallvågorna ha börjat lägga sig efter att vi kommunicerat att vi ska börja ställa krav på de som söker ekonomiskt bistånd i Sundbyberg. Det som borde vara en självklarhet – att den som får stöd från samhället också ska få hjälp till självhjälp för att ta sig ur sitt utanförskap – verkar ha upprört […]