Gör din plikt, kräv din rätt

Nu verkar svallvågorna ha börjat lägga sig efter att vi kommunicerat att vi ska börja ställa krav på de som söker ekonomiskt bistånd i Sundbyberg. Det som borde vara en självklarhet – att den som får stöd från samhället också ska få hjälp till självhjälp för att ta sig ur sitt utanförskap – verkar ha upprört […]