Så ska finansiell samverkan minska utanförskapet för uppemot 300 sundbybergare

Sundbyberg går vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Beslut väntas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under september 2017, med målet att förbundet ska vara på plats 1 juli 2018. Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund. Det ger oss […]

Fredag med Josefin #16

 Söker stockholmarnas förtroende för att ta arbetslinjen till Sveriges riksdag  Premiär för Sundbybergs integrationsmässa  Finansiell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SLL ska minska utanförskapet Trevlig helg!