Josefin Malmqvist

Så ska finansiell samverkan minska utanförskapet för uppemot 300 sundbybergare

Sundbyberg går vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Beslut väntas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under september 2017, med målet att förbundet ska vara på plats 1 juli 2018. Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund. Det ger oss […]

Fredag med Josefin #16

 Söker stockholmarnas förtroende för att ta arbetslinjen till Sveriges riksdag  Premiär för Sundbybergs integrationsmässa  Finansiell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SLL ska minska utanförskapet Trevlig helg!