Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Bidragsfusk går att stoppa

2019-12-13 SvD Bidragsfusk går att stoppa .png

Men det kräver vilja och mod.

Det konstaterar Svenska Dagbladets ledarsida, i rapporteringen om bidragsbrottslighet.

”När den blågröna majoriteten i Sundbybergs kommun skärpte kontrollen av socialbidrag för några år sedan genom att göra hembesök hos bidragstagare var S-kritiken skarp. M var skamliga som gjorde ”kylskåpsbesök hos fattiga människor”.

/…/Det är bra exempel på att bidragsfusk går att stoppa med politiker som står pall när det blåser och tar skattebetalarnas pengar på allvar. Och att andra vågar lufsa efter.”

Läs hela ledartexten här.

 


1 kommentar

Framgångsrikt hembesöksprogram kommer till Sundbyberg

2018-05-29 BVC hembesöksprogram.png

Nu är det klart att modellen med gemensamma hembesök hos förstagångsföräldrar, från barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten, kommer till Sundbyberg!

Modellen har tidigare provats och utvärderats i Rinkeby. Från Sundbyberg har vi varit väldigt intresserade av att genomföra samma sak i Hallonbergen och Rissne, och fick äntligen grönt ljus från landstinget i veckan.

 

SÅ GÅR DET TILL
🔹 Hembesöksprogrammet i Rinkeby erbjöds till nyblivna förstagångsföräldrar, och 94% tackade ja till att delta.

🔹 De som deltog fick 5 extra hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare, från socialtjänsten, när barnet var 2-15 månader.

🔹 Hembesöken syftar till att stärka föräldrarnas kunskaper om barn, förbättra samspelet mellan barn och föräldrar, öka kontakten med andra samhällsinstanser och stärka självkänslan och välbefinnandet.

 

VARFÖR
▪️ I Rinkeby har 95% av barnen utländsk bakgrund och en stor andel av föräldrarna står utanför arbetsmarknaden.

▪️ Andelen barn i förskola i Rinkeby är lägre än i andra områden och fler barn anmäls till socialtjänsten.

▪️ Befolkningen i Rinkeby har lägre skattad hälsa, sämre tillit till andra människor, högre andel rökare än länet som helhet.

▪️ Barnen har sämre vaccinationstäckning, högre andel barn med karies och fetma. Och högre andel barn söker vård vid akutmottagningar.

👉Många av dessa faktorer går igen i Hallonbergen och Rissne, där arbetssättet nu kommer tillämpas.

 

RESULTAT
Projektet i Rinkeby har utvärderats av forskare vid Karolinska Institutet, och visar bland annat:

 Barnen vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund i större utsträckning än tidigare. Vaccinationsgraden ökade med 15% under 3 år.

 Minskning av akutbesök och inläggningar på sjukhus bland barn 1-2 år i Rinkeby.

 Bidrar till ökad trygghet i föräldrarollen, ökad kunskap om svenska samhället och samhällets stöd för föräldraskap.

 Ökat förtroende för hälso- och sjukvården.

 Lokala aktörer så som bibliotek, öppen förskola och tandvård har också deltagit, och bedöms ha bidragit till ökad integration.

 


1 kommentar

Hembesök visade att 1 av 4 inte hade rätt till stöd

2018-02-07 Hembesök minskade bidragsberoendet.png

Under 2017 genomfördes 154 hembesök, och 24% av besöken – nästan vart fjärde besök – ledde till ett avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

2017 började Sundbyberg erbjuda hembesök till alla nya ansökningar om socialbidrag. Detta som ett led i arbetet med att stoppa felaktiga utbetalningar och säkerställa att vi betalar ut rätt stöd. Därutöver erbjuds hembesök som en del i utredningen i pågående ärenden, där det bedöms behövas, exempelvis rörande hemutrustning eller oklarhet kring familjeförhållanden.

Det viktigaste skälet till avslag var att personen inte bodde på den uppgivna adressen, och i vissa fall att familjesituationen varit oklar.

Hembesöken har därmed visat sig vara ett viktigt verktyg för att säkerställa att bidrag går till de som har rätt till stöd.


Lämna en kommentar

Fortsatt succé för bidragsreformer

När vi nu stängt 2017 kan vi summera de fortsatta effekterna av vårt arbete.

Utanförskapet fortsätter minska. Ekonomiskt bistånd, det som förr kallades för socialbidrag, fortsätter sjunka till rekordlåga nivåer.

2016 hade vi det lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på 8 år. Nu har siffrorna fortsatt neråt. 2017 fick 765 hushåll försörjningsstöd i Sundbyberg. Så få hushåll har inte fått ekonomiskt bistånd sedan 2004. Sedan dess har befolkningen ökat med över 40%. En otrolig utveckling och goda nyheter för alla de Sundbybergsbor som nu går till jobbet istället för socialtjänsten.

Siffrorna kommer från socialtjänstens eget verksamhetssystem, som är något högre än SCBs siffror som kommer senare under året.

Ekonomiskt bistånd helår 2017 Treserva


Hembesök

Under 2017 erbjöds systematiskt hembesök till alla nyansökningar, och även pågående ärenden med inneboendekontrakt eller andrahandskontrakt där fastighetsägaren inte godkänt kontraktet. Det gjordes 151 hembesök under året, varav 62 var i nya ärenden.

Hembesök är ett effektivt verktyg för att utreda om personen vistas i kommunen, främst för nya sökande, men även när andra är folkbokförda på adressen.

Det är också användbart för att etablera en samarbetsrelation, vilket förkortar vägen till egen försörjning.