Josefin Malmqvist

Hemlösheten ökar – fortsatta satsningar för minskat utanförskap centralt

Socialstyrelsen har publicerat en ny kartläggning av hemlösheten i Sverige, och det är en bekymmersam läsning. Hemlöshet är alltid ett personligt trauma, och när barn påverkas blir det extra känslosamt. Inga barn ska vara hemlösa i Sverige 2017. Socialstyrelsen uppskattar att det finns 10 000 hemlösa hushåll med barn i Sverige idag, och detta bör […]

Ny handlingsplan ska förebygga hemlöshet

Sundbyberg ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga hemlöshet, inte minst när barn är inblandade. Därför har vi nu tagit fram en handlingsplan mot hemlöshet, som bland annat beskriver stadens förebyggande arbete. Hemlöshet är alltid en personlig tragedi, inte minst när barn är inblandade. Vi är måna om att inga barn ska bli direkt […]