Josefin Malmqvist

Spännande förslag om kvalitet i äldreomsorgen når tyvärr inte hela vägen

Äntligen, var min första tanke! Idag presenterades ett spännande initiativ – en ny standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Med hjälp av den kan vi uppnå god och jämförbar äldreomsorg till glädje för våra äldre. Ett 50-tal intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor har tillsammans med SIS på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram […]