Josefin Malmqvist

Lite mycket nu – om stress och psykisk ohälsa bland unga

När jag gick i skolan lärde vi oss om utrotade pandemier, men ingenting om varför man kan drabbas av en panikattack, vad ångest är, eller hur man känner igen en depression. Intervjuas av Maktsalongen, som ett led i kampanjen Litemycket.nu. Utbrändhet ökar bland unga tjejer – en utveckling som är viktig att stoppa för den […]

Gränslöst systerskap

Begår idag podd-premiär tillsammans med min adept Ida Harju Håkansson från SSU, inom ramen för Maktsalongen. Tune in och hör oss resonera kring gränslöst systerskap och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer jämställt civilsamhälle och politik. Lyssna här.