Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Sverige borde ställa krav i kvotflyktingsystemet

Lyssna på inslaget i Ekot Sveriges Radio här.

Sverige borde driva att vi tar vill ta emot fler ensamkommande flickor och kvinnor. Detta för att kompensera för det större antal asylsökande män som Sverige hitintills tagit emot. De vi tar emot bör kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket idag sällan är fallet.

Vi bör också driva att vi vill hålla ihop familjer. På så sätt ingår hela familjen i kvoten, och inte som idag när anhöriga kommer i efterhand, och då inte ingår i kvoten.

Det innebär att fler länder behöver vara med och ta ett större ansvar för de som är allra sjukast

Om kvotflyktingsystemet
Kvotflyktingsystemet innebär en ordnad process för mottagandet, och möjlighet till förberedelser inför mottagandet finns. Det skulle dessutom undvika farliga resor över Medelhavet.

När Sverige ska sänka asylmottagandet till nivå med våra grannländer vore en utveckling av kvotflyktingsystemet en bra väg att gå. Sverige tar emot omkring 5000 kvotflyktingar på ett år, och ungefär hälften uppskattas ha omfattande behov av stöd.

Sverige är idag ett av få länder som inte ställer krav på vilka vi tar emot genom kvotflyktingsystemet, vilket innebär att Sverige i stor utsträckning tar emot dem som har störst behov av stöd.

2018 tog USA emot flest kvotflyktingar, följt av Kanada, Storbritannien och Sverige

 

Sveriges asylmottagande
Ungefär 6 av 10 av de asylsökande Sverige tagit emot på senare år är män.

Moderaterna vill sänka Sveriges asylmottagande till samma nivå som Norges, Danmarks och Finlands. Det skulle innebära att Sverige tar emot mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år, en sänkning på ca 70 procent. Det motsvarar ungefär den nivå Sverige idag tar emot genom kvotflyktingsystemet, som administreras av UNHCR.

 

Vad tycker du om förslaget?


Lämna en kommentar

Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019

Sveriges kvinnor behöver en stark röst för ett fritt och jämställt Sverige. Jag menar att Moderaterna ska vara den rösten. Skriver om detta på DN Debatt.

Idag publicerar Moderatkvinnorna vårt jämställdhetsbokslut – ett statistisk sammanställning över jämställdheten inom Moderaterna.

Läs rapporten här.

Den säger inte allt, men vi tror att den säger något om var vi står och vad vi behöver adressera för att bli Sveriges starkaste röst för ett jämställt samhälle.

 

PS. På onsdag släpper vi de lokala och regionala nedbrytningarna.


1 kommentar

Välkommen till Sundbyberg – i Flen!

Fick idag möjlighet att berätta om hur vi tar arbetslinjen till Sundbyberg och våra aktiva integrationsinsatser på Moderaterna i Sörmlands heldagsutbildning i Flen.

Våra integrationsutmaningar är stora. Vi tar emot många nyanlända, hade exempelvis förra året flest inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per capita, av alla kommuner i länet. Fler än både Södertälje och Botkyrka.

Inskrivna Migrationsverket

Vi har många som själva väljer att bosätta sig i kommunen, sk ebo. Det är givetvis roligt att många väljer att söka sig till Sundbyberg och vill starta ett nytt liv här – det vill vi uppmuntra och välkomna – men då måste vi också ge människor de verktyg de behöver för att kunna starta ett nytt liv här. I receptionen i vårt stadshus finns en mängd information om hur man söker olika typer av bidrag – men ingen information om hur man söker jobb!

Mottagna Sundbyberg

Det må vara Arbetsförmedlingens ansvar att stötta nyanlända till jobb under etableringstiden, men samma Arbetsförmedlingskontor – som vi delar mellan Ekerö, Solna och Sundbyberg – har väldigt olika framgång i att stötta nyanlända till jobb. Jag tror att kommunens insatser spelar roll, och att vi på kommunal nivå kan göra mycket för att individuellt rusta dessa personer för arbetsmarknaden hos oss.

När etableringstiden är slut och de nyanlända som inte fått jobb istället får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen, söker de flesta kompletterande försörjningsstöd. Och sedan fortsätter de få försörjningsstöd. Därför är kommunens incitament solklara – vi behöver så tidigt som möjligt komma in och stötta vägen till jobb.

Lämnat etableringen

Det finns ingen enkel lösning. Vi tror på individuella insatser, från dag 1, med en palett av åtgärder. Alla ska få en individuell kartläggning och coaching. Vi ska bli bättre på att anpassa insatserna efter individuella behov, matcha ihop SFI, vuxenutbildning, och arbetsmarknadsinsatser. Därför genomför vi nu en utvärdering av våra arbetsmarknadsinsatser, för att hitta förbättringsområden. Vi ska upphandla SFI och ställa krav på närvaro i våra insatser.

Det är några av de frågor jag fick möjlighet att berätta om idag. Därutöver finns det stora utmaningar i skolan, bostadsförsörjningen, relationen med företag och föreningsliv med mera som vi kommer återkomma till inom ramen för integrationsutskottet framöver.

Och välkommen till Sundbyberg – det är alla de nyanlända som vill komma och jobba och starta ett nytt liv – och kommunkollegor runt om i landet som vill vara med och diskutera konstruktiva lösningar för de gemensamma utmaningar vi alla står inför och kommer diskutera för lång tid framöver!