Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Stort genomslag för jämställdhet på helgens M-stämma

När vi nu summerar helgens partistämma med Moderaterna, står det klart att stämman varit en stor framgång för Moderatkvinnorna.

Några nedslag:

Genomslag för jämställdhetsbokslutet
Moderatkvinnornas bokslut över jämställdheten inom Moderaterna har fått stort genomslag och tagits emot väldigt väl. Hela bokslutet finns här. 

Extra uppskattat att partisekreterare Gunnar Strömmer ägnade en ansenlig del av sitt stämmotal åt jämställdhetsbokslutet. Se hans tal i efterhand här.

Jag intervjuades bland annat i SVT Forum i bokslutet.

Svenska Dagbladets ledarsida kommenterade bokslutet, och jag fick möjlighet att skriva en replik. Bokslutet presenterades på DN Debatt.

SVT Rapport:

Skärpt bidragspolitik
Moderaternas partistämma biföll det förslag på skärpningar i försörjningsstödet, som Moderatkvinnorna tillsammans med MUF, sju länsförbundsordföranden och 20 region- och kommunalråd.

Vi skrev om förslagen på DN Debatt inför stämman, och sedan har bland annat TV4 rapporterat om dem. Här mitt inlägg från debatten.

Ställ krav i kvotflyktingsystemet
Sverige är enda land som inte ställer krav på vilka vi tar emot genom UNHCRs kvotflyktingsystem. Det är inte hållbart att Sverige ensamt ska ta ansvar för de svårast sjuka.

Därför är jag glad att Moderatkvinnornas yrkade, att Sverige ska börja ställa krav i kvotflyktingsystemet, på att personerna som kommer ska kunna integreras och att i större utsträckning ta emot flickor och kvinnor.

Hör mitt inlägg i debatten här. Bland annat Sveriges Radio Ekot har rapporterat om förslaget.

Utred dödshjälp
Moderaternas partistämma beslutade i helgen att tillsätta en intern utredning om dödshjälp. Detta är ett viktigt steg framåt för oss som tror på frihet – även frihet att få bestämma när livet ska ta slut.

Rapporteras bland annat i LäkartidningenIntervjuas i TV4, Sveriges Radio Ekot och SvDs ledares podd.

Utred slöjförbud på barn i förskola och skola
Moderatkvinnorna hade inför stämman motionerat om att utreda slöjförbud på barn i förskola och skola. Stämman biföll förslaget.

Återigen – stort tack för en härlig stämma!


Lämna en kommentar

Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019

Sveriges kvinnor behöver en stark röst för ett fritt och jämställt Sverige. Jag menar att Moderaterna ska vara den rösten. Skriver om detta på DN Debatt.

Idag publicerar Moderatkvinnorna vårt jämställdhetsbokslut – ett statistisk sammanställning över jämställdheten inom Moderaterna.

Läs rapporten här.

Den säger inte allt, men vi tror att den säger något om var vi står och vad vi behöver adressera för att bli Sveriges starkaste röst för ett jämställt samhälle.

 

PS. På onsdag släpper vi de lokala och regionala nedbrytningarna.


Lämna en kommentar

Tack för förtroendet – ny ordförande för Moderatkvinnorna

Styrelsen för Moderatkvinnorna 2019-2021

 

Valdes under fredagens stämma till ny ordförande för Moderatkvinnorna. Stort och varmt tack för förtroendet!

 

Den nyvalda styrelsen

Josefin Malmqvist, Stockholms län, ordförande
Anna-Lena Holberg, Västra Götaland, vice ordförande (saknas på bild)

Ledamöter:
Åsa Ågren Wikström, Västerbotten
Marie Oudin, Värmland
Joanna Sjölander, Östergötland
Caroline Högström, Västmanland
AnnSofie Thuresson, Skåne

 

Mitt installationstal

I mitt installationstal pekade jag ut vilken väg jag menar att Moderatkvinnorna behöver välja framöver. Du kan se talet här i efterhand, eller läsa det nedan.
Tack för ordet!

Det är fantastiskt roligt att vara här för att prata politik, utbyta idéer och erfarenheter.

Moderatkvinnorna står inför en ny tid. Nu är det dags att växla upp och rustar Moderatkvinnorna för att på bästa sätt stötta partiet till valvinst 2022. För det är det som är vårt uppdrag. Vi ska vinna kvinnor som väljare och medlemmar till Moderaterna.

Därför måste vårt mål vara att sluta könsgapet – att Moderaterna i valet 2022 ska ha ett minst lika stort väljarstöd bland kvinnor som bland män. För vi vet att Moderaterna i stora delar har bäst politik för kvinnor i Sverige idag. I andra delar har vi ännu inte det, och det blir vår uppgift att ta fram.

Vårt uppdrag är också att bidra till att Moderaterna växer – bland alla väljare som behöver vår politik. Men viktigast är att vinna förtroende från dem som behöver vår politik som allra mest – från dem som lever i störst ofrihet.

***

Den svenska jämställdheten går åt fel håll.

Våldtäktsanmälningarna ökar, våldet i nära relation med dödlig utgång ökar, mycket tyder på att även hedersförtrycket ökar. Vi vet att nästan 40 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 år känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel. Nästan lika många väljer en annan väg eller färdsätt hem på grund av oro att utsättas för brott.

Kvinnors frihet blir i ett av världens mest jämställda länder mindre. Låt det sjunka in, i ett av världens mest jämställda länder ser vi alltså att kvinnors frihet blir mindre. Jag vill att vi ska vara den främsta kraften för att motverka detta.

***

Den yttersta friheten är att vara fri från förtryck. Men strax därefter kommer friheten att stå på egna ben. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet. Därför är arbetslinjen en fråga om frihet.

Om kvinnor skulle arbeta i samma utsträckning som män skulle Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor – bara under 2019! 400 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 40 procent av Sveriges statsbudget eller mer än 7 gånger försvarsanslagen.

En särskilt utsatt grupp är utrikes födda kvinnor. Bara för att du kommer hit som 50-åring ska det inte betyda att du på förhand är dömd till ett liv i utanförskap i ett miljonprogramsområde. Moderatkvinnorna ska vara alternativet för de kvinnorna – vi ska erbjuda dem hopp – men samhället ska också se att vi förstår samhällsproblemet och kommer med relevanta svar.

Jag har arbetat hårt som kommunalråd för att ställa höga krav på att människor som har bidrag ska göra sitt yttersta för att bli anställningsbara. Det är en viktig sak. För många av dessa kvinnor är vägen till arbetsmarknaden väldigt lång, inte minst pga föräldraledighet och språkhinder. Där behöver Moderaterna också formulera nya svar, och där kommer Moderatkvinnorna spela en viktig roll.

***

Jag vill att Moderatkvinnorna ska vara en självklar röst i jämställdhetsdebatten och att vi ska vara den främsta kraften för jämställdhet i svensk politik. För att vi ska lyckas med det måste vi vässa vår organisation.

Vi behöver fundera över varför färre kvinnor än män väljer att engagera sig i vårt parti. Jag tror inte jag är den enda i detta rum som har varit ensam kvinna på en partiaktivitet. Fler behöver känna sig hemma hos oss, fler behöver känna att vi lyfter politik som är relevant i deras vardag, men också att vi som organisation är välkomnande och inkluderande.

Jag har pratat med flera av er, och bilden som framkommer är tydlig. Vi behöver skapa forum för oss att träffa varandra och utbyta idéer och erfarenhet. Den nationella styrelsens arbete ska vara väl förankrat i landet. Jag vill se till att alla vi här inne, även om vi kanske tycker olika i vissa sakpolitiska förslag, känner att vi har ett gemensamt politiskt projekt.

Vi behöver utveckla vår uppskattade utbildning Aktion MKF, som redan idag spelar en viktig roll för kvinnor att våga ta steget. Vi ska också utveckla arbetet med mentorskapsprogrammet. De kvinnor som spräckt glastak före oss ska både hyllas och stå som inspiration och läromästare inför de glastak vi själva behöver spräcka idag och i framtiden.

Min förhoppning är att jag, och resten av styrelsen, under året ska besöka samtliga moderata MQ-föreningar runt om i vårt land. Vi vill höra vad ni tycker kan bli bättre, vad ni ser behov av, vilka tankar och önskemål ni har om vår organisation och internkultur – men också vilka problem kvinnor i just ert län möter i sin vardag. Var deras frihet känns som mest främmande.

Om vi gör allt det här kommer Moderatkvinnorna att vara en än mer naturlig rekryteringsgrund för kvinnor att ta plats i nämnder, bolagsstyrelser och folkvalda församlingar. Det är i Sverige denna mandatperiod färre kvinnor som är KSO:er än vi hade förra mandatperioden; det är nu nere under en tredjedel. Moderaterna har näst lägst andel kvinnor i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet – bara Sverigedemokraterna har färre.

Jag vet att vi kan bättre än så.

***

Vår tidigare partiordförande Fredrik Reinfeldt sa i ett omtalat uttalade i Örebro 2007: ”Förändra er eller dö”. Jag riktar nu samma uppmaning till er. Moderatkvinnornas existensberättigande kommer från att vi är relevanta för kvinnor i Sverige idag. Att vi fokuserar på frågor som är relevanta för kvinnor idag. Det innebär också att vi kommer behöva välja bort.

Vår utgångspunkt måste vara de ofriheter som kvinnor idag möter – och Moderaternas svar på hur vi ska bekämpa dessa. I detta arbete behöver Moderatkvinnorna inte bara vara inspiratörer utan fanbärare.

Vi ska vara blåslampan på våra interna partiföreträdare som säger att det inte fanns en lämplig kvinna vid tillsättandet av just det där uppdraget.

Vi ska gå i bräschen för att uppmärksamma sunkig internkultur och osunda ideal – för alla ska kunna känna sig välkomna i moderaternas kyrka.

Vi ska vara motorn i arbetet för att förbättra moderaternas politik för att locka fler kvinnor som väljare och vi ska stå främst på barrikaderna för att sprida ordet om att Moderaterna är Sveriges främsta parti för den som bry sig om jämställdhet i samhället och varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Jag ser framemot att få leda det arbetet tillsammans med er. Tack för att ni har lyssnat!