Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Stort genomslag för jämställdhet på helgens M-stämma

När vi nu summerar helgens partistämma med Moderaterna, står det klart att stämman varit en stor framgång för Moderatkvinnorna.

Några nedslag:

Genomslag för jämställdhetsbokslutet
Moderatkvinnornas bokslut över jämställdheten inom Moderaterna har fått stort genomslag och tagits emot väldigt väl. Hela bokslutet finns här. 

Extra uppskattat att partisekreterare Gunnar Strömmer ägnade en ansenlig del av sitt stämmotal åt jämställdhetsbokslutet. Se hans tal i efterhand här.

Jag intervjuades bland annat i SVT Forum i bokslutet.

Svenska Dagbladets ledarsida kommenterade bokslutet, och jag fick möjlighet att skriva en replik. Bokslutet presenterades på DN Debatt.

SVT Rapport:

Skärpt bidragspolitik
Moderaternas partistämma biföll det förslag på skärpningar i försörjningsstödet, som Moderatkvinnorna tillsammans med MUF, sju länsförbundsordföranden och 20 region- och kommunalråd.

Vi skrev om förslagen på DN Debatt inför stämman, och sedan har bland annat TV4 rapporterat om dem. Här mitt inlägg från debatten.

Ställ krav i kvotflyktingsystemet
Sverige är enda land som inte ställer krav på vilka vi tar emot genom UNHCRs kvotflyktingsystem. Det är inte hållbart att Sverige ensamt ska ta ansvar för de svårast sjuka.

Därför är jag glad att Moderatkvinnornas yrkade, att Sverige ska börja ställa krav i kvotflyktingsystemet, på att personerna som kommer ska kunna integreras och att i större utsträckning ta emot flickor och kvinnor.

Hör mitt inlägg i debatten här. Bland annat Sveriges Radio Ekot har rapporterat om förslaget.

Utred dödshjälp
Moderaternas partistämma beslutade i helgen att tillsätta en intern utredning om dödshjälp. Detta är ett viktigt steg framåt för oss som tror på frihet – även frihet att få bestämma när livet ska ta slut.

Rapporteras bland annat i LäkartidningenIntervjuas i TV4, Sveriges Radio Ekot och SvDs ledares podd.

Utred slöjförbud på barn i förskola och skola
Moderatkvinnorna hade inför stämman motionerat om att utreda slöjförbud på barn i förskola och skola. Stämman biföll förslaget.

Återigen – stort tack för en härlig stämma!


Lämna en kommentar

Sverige borde ställa krav i kvotflyktingsystemet

Lyssna på inslaget i Ekot Sveriges Radio här.

Sverige borde driva att vi tar vill ta emot fler ensamkommande flickor och kvinnor. Detta för att kompensera för det större antal asylsökande män som Sverige hitintills tagit emot. De vi tar emot bör kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket idag sällan är fallet.

Vi bör också driva att vi vill hålla ihop familjer. På så sätt ingår hela familjen i kvoten, och inte som idag när anhöriga kommer i efterhand, och då inte ingår i kvoten.

Det innebär att fler länder behöver vara med och ta ett större ansvar för de som är allra sjukast

Om kvotflyktingsystemet
Kvotflyktingsystemet innebär en ordnad process för mottagandet, och möjlighet till förberedelser inför mottagandet finns. Det skulle dessutom undvika farliga resor över Medelhavet.

När Sverige ska sänka asylmottagandet till nivå med våra grannländer vore en utveckling av kvotflyktingsystemet en bra väg att gå. Sverige tar emot omkring 5000 kvotflyktingar på ett år, och ungefär hälften uppskattas ha omfattande behov av stöd.

Sverige är idag ett av få länder som inte ställer krav på vilka vi tar emot genom kvotflyktingsystemet, vilket innebär att Sverige i stor utsträckning tar emot dem som har störst behov av stöd.

2018 tog USA emot flest kvotflyktingar, följt av Kanada, Storbritannien och Sverige

 

Sveriges asylmottagande
Ungefär 6 av 10 av de asylsökande Sverige tagit emot på senare år är män.

Moderaterna vill sänka Sveriges asylmottagande till samma nivå som Norges, Danmarks och Finlands. Det skulle innebära att Sverige tar emot mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år, en sänkning på ca 70 procent. Det motsvarar ungefär den nivå Sverige idag tar emot genom kvotflyktingsystemet, som administreras av UNHCR.

 

Vad tycker du om förslaget?