Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Lite mycket nu – om stress och psykisk ohälsa bland unga

Maktsalongen 2018

När jag gick i skolan lärde vi oss om utrotade pandemier, men ingenting om varför man kan drabbas av en panikattack, vad ångest är, eller hur man känner igen en depression.

Intervjuas av Maktsalongen, som ett led i kampanjen Litemycket.nu.

Utbrändhet ökar bland unga tjejer – en utveckling som är viktig att stoppa för den enskilde, men också för samhället i stort.

Några fler saker som Moderaterna vill göra:

  • Satsa på förebyggande arbete! Det inkluderar bättre tillgång till elevhälsa, skolsköterska och kurator. Kuratorer behöver också få legitimationskrav.
  • Återinför den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa.Det innebär att man ska få kontakt med primärvården samma dag, få en medicinsk bedömning inom 3 dagar och besök och diagnos inom specialistvården inom 30 dagar. Moderaterna vill tillföra en halv miljard kronor extra till BUP och till förstärkning inom primärvården.
    Den förstärkta vårdgarantin infördes av Alliansen 2009, och sedan den avskaffades i december 2014 har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP mer än tredubblats.
  • Inför vårdval inom BUP och psykiatrin i stort.
  • Stötta ideella krafter, så som exempelvis Suicide Zero och Mind.
  • Vi behöver mer evidens! Stärk uppföljningen och tillsynen – både avseende kvalitet och väntetider. Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få uppdraget. Ett exempel på framgångsrikt försök är akutbilen som Stockholms läns landsting investerat i. När den nu är beprövad bör modellen spridas till fler.

 

Vad tycker du vi borde göra? Kommentera gärna.


1 kommentar

Bättre psykisk hälsa stärker offentliga finanser

Under helgens Sverigemöte, Nya Moderaternas kommundagar i Malmö, var det inte bara partiledare Anna Kinberg Batra och partisekreterare Tomas Tobé som talade. Vi var flera kommunföreträdare från hela landet som också fick förtroende att tala på olika ämnen i seminarieform.

Själv fick jag förtroendet att moderera ett samtal på tema psykisk ohälsa. Vi ser att sjukskrivningarna ökar, och andelen som utgörs av psykiska diagnoser ökar – förra året utgjorde dessa 41% av det totala antalet sjukskrivningar. Det betyder att vi behöver nya lösningar i kommunerna, både i egenskap av stora arbetsgivare men också anpassa våra insatser för minskat utanförskap. Vi behöver bli bättre på att tidigare snappa upp varningstecken och anpassa åtgärder.

När jag förra veckan besökte våra dagliga verksamheter fick jag ett talande exempel på en tjej som utbildat sig till jurist och börjat arbeta som advokat, men som sedan gått in i väggen och nu går i en av våra dagliga verksamheter. Det är givetvis fantastiskt att hon är på fötter igen och påväg tillbaka till arbetslivet, men det är samtidigt ett underbetyg till samhället: hon borde aldrig hamna där, vi borde kunna se detta tidigare.

Ett annat exempel fick jag idag när jag träffade några handläggare på vår enhet för ekonomiskt bistånd. De berättade om flera sjukskriva personer på ekonomiskt bistånd som helt saknar insats: de får inga insatser från Försäkringskassan eftersom de inte har haft någon inkomst och inte heller genom Arbetsförmedlingen. I kommunen har vi inte haft någon tradition av egna rehabiliteringsinsater, vilket vi nu skulle behöva ha.

Lånar några av Niklas Wykmans bilder för att illustrera utmaningen vi står inför:

 

Deltog i panelen gjorde: Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, Ing-Marie Wieselgren, läkare och projektchef på SKL och Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega.

13240602_1067885136584182_3000896673301987688_n

Li Jansson, Ing-Marie Wieselgren, Niklas Wykman och undertecknad.

13241314_10153940172082550_3209918877157011566_n

130 deltagare deltog på morgonkvisten.