Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Ungdomsambassadörer ska motverka utanförskap i hela Sundbyberg

ambassadorer-twitter-2

Mer information i Vi i Sundbyberg.

Mer information i Mitt i Sundbyberg.

***

Presentation Rissneambassadörer

Foto Åsa Sommarström, Mitti

Rissneambassadörerna breddas nu till hela Sundbyberg. I samband med det byter verksamheten namn till ungdomsambassadörerna och får ett tydligare fokus på minskat utanförskap. Nytt är också att förebilder ska rekryteras och ett uppsökande arbete påbörjas. Det står klart efter den utvärdering som genomförts och som presenteras idag.

  • Genom att knyta till oss lokala förebilder och samtidigt börja arbeta uppsökande hoppas vi kunna fånga upp fler unga som behöver hitta vägar ur utanförskap. Då är det också naturligt att vi samtidigt breddar verksamheten till hela Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Antalet ambassadörer kommer mer än fördubblas, från dagens kring fem till mellan tio och femton personer. Nytt är också att ett antal ambassadörer ska vara lokala förebilder, exempelvis företagare, studenter vid högskola eller universitet eller yrkesverksamma personer i näringslivet som vill agera förebilder utanför sin ordinarie sysselsättning.

  • Vi har flera socialt utsatta områden i Sundbyberg. Nu får även Hallonbergen och Ör ta del av ambassadörerna, inte bara Rissne, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

 

Ungdomsambassadörerna kommer drivas av social- och arbetsmarknadsnämnden. En styrgrupp för verksamheten kommer bestå av representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Huvudansvaret för verksamheten får social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Nyheterna i korthet:

  • Projektet utökas från Rissne till hela Sundbyberg. Fokus kommer ligga på Rissne, Hallonbergen och Ör.
  • Utöver ungdomar kommer lokala förebilder att rekryteras, exempelvis företagare eller andra yrkesverksamma personer lokalt, efter inspiration från Botkyrka.
  • Ett uppsökande arbete kommer påbörjas för att fånga upp unga vuxna 16-25 år som inte studerar eller arbetar.
  • Tydligare mål för verksamheten kommer tas fram och de kommer följas upp regelbundet.

Mer information:

 

 


1 kommentar

Jobb för särskolans elever

Hade idag förmånen att få besöka kommunens grundsärskola Risöskolan i Rissne för samtal om sommarjobb och vägen till arbetsmarknaden.

Det är tydligt att denna målgrupp behöver mer upprepning och stöd än andra barn i samma ålder. Därför behöver vi fundera kring hur vi bättre kan stötta barnen mot arbetsmarknaden, och då är sommarjobb, praktikplatser och prao några sådana saker.

På tavlan har eleverna skrivit varför de tycker det är viktigt med ett eget jobb!

Det var roligt att få träffa och samtala med eleverna Sandra och William, lärarna Ylva och Maud tillsammans med rektor Tuuli.

img_4115-1


1 kommentar

Fler uppmärksammar otryggheten i Rissne och Hallonbergen

Idag skriver lokaltidningen Vi i Sundbyberg om partisekreterare Tomas Tobé och mitt besök om otryggheten i Rissne och Hallonbergen.

Vi i Sundbyberg JM TT 20160219

Det är oacceptabelt att man upplever sig som otrygg, inte minst i Hallonbergen och Rissne. Vi presenterar förslag för fler poliser, övervakningskameror, ökad belysning och minskat utanförskap.

Vi i Sundbyberg trygghet Rissne Hallonbergen 20160219

FullSizeRender

 


1 kommentar

Lokala insatser för ökad trygghet

Fick idag möjlighet att tillsammans med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé åka med Sundbybergspolisen till Hallonbergen och Rissne.

Både antalet anmälda brott och den upplevda otryggheten har ökat i Sundbyberg, någonting vi tar på största allvar. Polisen vittnade om hela spektrumet av brott – från klotter och snatteri till hot och våld.

Anmälda brott Sundbyberg

Från Moderaterna har vi under lång tid talat om att vi vill se fler poliser i Rissne och Hallonbergen, möjlighet att använda kameraövervakning och ökad belysning. På lite längre sikt behövs fler förebyggande åtgärder för att minska utanförskapet, inte minst ungdomsarbetslösheten, och möjliggöra ombildningar av hyresrätter för att få en mer blandad bebyggelse.

Lokaltidningen Mitti Sundbyberg intervjuar mig om våra förslag för ökad trygghet med anledning av besöket. Även SVT Stockholm gjorde en intervju. Se klippet 3:30 in i inslaget.