Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Ungdomsambassadörer ska motverka utanförskap i hela Sundbyberg

ambassadorer-twitter-2

Mer information i Vi i Sundbyberg.

Mer information i Mitt i Sundbyberg.

***

Presentation Rissneambassadörer

Foto Åsa Sommarström, Mitti

Rissneambassadörerna breddas nu till hela Sundbyberg. I samband med det byter verksamheten namn till ungdomsambassadörerna och får ett tydligare fokus på minskat utanförskap. Nytt är också att förebilder ska rekryteras och ett uppsökande arbete påbörjas. Det står klart efter den utvärdering som genomförts och som presenteras idag.

  • Genom att knyta till oss lokala förebilder och samtidigt börja arbeta uppsökande hoppas vi kunna fånga upp fler unga som behöver hitta vägar ur utanförskap. Då är det också naturligt att vi samtidigt breddar verksamheten till hela Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Antalet ambassadörer kommer mer än fördubblas, från dagens kring fem till mellan tio och femton personer. Nytt är också att ett antal ambassadörer ska vara lokala förebilder, exempelvis företagare, studenter vid högskola eller universitet eller yrkesverksamma personer i näringslivet som vill agera förebilder utanför sin ordinarie sysselsättning.

  • Vi har flera socialt utsatta områden i Sundbyberg. Nu får även Hallonbergen och Ör ta del av ambassadörerna, inte bara Rissne, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

 

Ungdomsambassadörerna kommer drivas av social- och arbetsmarknadsnämnden. En styrgrupp för verksamheten kommer bestå av representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Huvudansvaret för verksamheten får social- och arbetsmarknadsnämnden.

 

Nyheterna i korthet:

  • Projektet utökas från Rissne till hela Sundbyberg. Fokus kommer ligga på Rissne, Hallonbergen och Ör.
  • Utöver ungdomar kommer lokala förebilder att rekryteras, exempelvis företagare eller andra yrkesverksamma personer lokalt, efter inspiration från Botkyrka.
  • Ett uppsökande arbete kommer påbörjas för att fånga upp unga vuxna 16-25 år som inte studerar eller arbetar.
  • Tydligare mål för verksamheten kommer tas fram och de kommer följas upp regelbundet.

Mer information:

 

 


Lämna en kommentar

Så utvecklar vi kommunal verksamhet – inklusive Rissneambassadörerna

Det har den senaste tiden cirkulerat en del felaktiga uppgifter om Rissneambassadörernas framtid. Jag är därför glad att jag vid kvällens kommunfullmäktige fick en fråga om detta så vi kan klara ut hur det egentligen står till.

Vi i det Grönblå styret tror på att utvärdera kommunal verksamhet för att göra den ännu bättre. Bara genom att följa upp utfall mot uppsatta mål kan vi kan uttala oss om framgång och göra alla kommunal verksamhet ännu bättre. Det genomsyrar allt vi gör.

I juni 2016 beslutade social- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utvärdera Rissneambassadörernas verksamhet. I beslutet deltog socialdemokrater och vänsterpartister (se protokoll).

Trots att nämnden ännu inte fått någon återkoppling på uppdraget till förvaltningarna cirkulerar uppgifter om planer på nedläggning. Det är direkt felaktigt. I mars 2017 väntas förvaltningarna återkomma med förslag om hur verksamheten kan utvecklas.

På frågan om vi nu gjort en paus är svaret återigen nej. Det har hitintills funnits två omgångar Rissneambassadörer, med en två månader lång paus mellan varje omgång. Nu inför tredje omgången görs det, på samma sätt, en kortare paus för att besluta på vissa förändringar inför fortsättningen:

Omgång 1: 2014-12-17 – 2015-03-16 – 2015-12-16
Uppehåll ca 2 månader
Omgång 2: 2016-02-15 – 2017-02-17
Uppehåll ca 2 månader
Omgång 3: efter beslut på nämnderna i mars 2017

Här är hela mitt svar vid kvällens KF: