Josefin Malmqvist

För första gången har nu Sundbyberg riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd

Äntligen! Nu har vi klubbat riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd i Sundbyberg. Syftet med riktlinjerna är att sundbybergare som söker ekonomiskt bistånd ska bli likabehandlade såväl vad gäller bidragsnivå som när de ska anses vara berättigade till stöd. Det är vår förhoppning att riktlinjerna även ska fungera som ett stöd för handläggarna i deras […]

Hårt arbetande sundbybergares pengar ska spenderas rätt

”We have a duty to make sure that every penny piece we raise in taxation is spent wisely and well.” Så sa Margaret Thatcher på the Conservatives Party Conference redan 1983, men orden är lika relevanta idag. Hårt arbetande sundbybergare betalar skatt för att vi ska bedriva god och kostnadseffektiv välfärd. Då har vi ett […]

Krav på motprestation för bidrag

Nu inför vi aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd och nolltolerans mot fusk. De som har rätt till stöd ska självfallet få det, men det ska vara ordning och reda. Ekonomiskt bistånd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda. Då ska du samtidigt göra allt du kan för att snabbt komma i arbete, genom att […]