Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Alla unga har erbjudits sommarjobb

2018-07-15 Därför erbjuds alla sommarjobb.png

Sommarjobben är en viktig möjlighet för unga att få en första rad på sitt CV, och förbereda sig för framtidens arbetsmarknad.

Vi tror att ställa krav är att bry sig. Därför har vi infört att ansökan ska inkludera CV och personligt brev, att den som söker ska delta i intervjuträning och att söka även jobb utanför kommunens satsning. Vi har även förlängt sommarjobben, från 2 till 3 veckor, för att fler ska hinna lära sig jobbet.

Så gör vi sommarjobben mer lika arbetsmarknaden.

När Socialdemokraterna styrde fanns inga krav på CV, personligt brev, intervjuträning eller att den sökande skulle söka andra jobb. Då var jobben bara 2 veckor.

***

SOMMARJOBBEN 2018 I SIFFROR

 • 535 ungdomar har tackat ja till jobb – en ökning med 28% mot föregående år!
 • 642 ansökte om sommarjobb, varav 581 uppfyllde kraven (ex bor i kommunen)
 • 46 har tackat nej till erbjudet jobb


Lämna en kommentar

30-procentig ökning av Sundbybergs sommarjobb

2018-04-18 Sommarjobb 2018 (1)

Nu har ansökningstiden till årets sommarjobb i Sundbyberg gått ut. Det är väldigt roligt att intresset för sommarjobben ökar!

I år har 639 ungdomar ansökt om sommarjobb i Sundbyberg. Det kan jämföras med 2017 då 495 ansökte om sommarjobb – en ökning med 30%.

Nu påbörjar arbetet med att gå igenom ansökningarna och börja matcha mot arbetsplatser i och utanför staden.

Förra året sommarjobbade 85% av de som ansökte, vilket skulle motsvara 549 i år.

Vi vet att sommarjobben är viktiga för att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden. Därför har vi förlängt sommarjobben till tre veckor och infört krav på, CV-skola, CV och personligt brev.

Så tar vi arbetslinjen till Sundbyberg!

***

Här kan du läsa om utfallet från förra årets sommarjobb.


Lämna en kommentar

Hög tid att söka sommarjobb i Sundbyberg

2018-03-16 _Sundbyberg storsatsar på sommarjobben 2018_

Just nu pågår ansökningsprocessen till årets sommarjobb i Sundbyberg. Vi vet att sommarjobben är viktiga för att unga ska få en första rad på sitt CV och få prova på ett framtida yrke.

Därför storsatsar vi nu på sommarjobben, genom att säga att alla i målgruppen som söker sommarjobb och uppfyller kraven ska erbjudas jobb.

Upplägg 2018

 • 3 veckors sommarjobb.
 • Obligatorisk CV-skola och informationsträff om sommarjobben.
 • Deltagande i intervjuträning, exempelvis genom speeddejting.
 • Ansökan om sommarjobb ska inkludera CV och personligt brev.
 • Alla som söker sommarjobb ska ha visat att de sökt minst ett jobb på egen hand utanför kommunen.
 • Sommarlovsaktiviteter för asylsökande ungdomar.
 • Ökat administrativt stöd för företag som vill ta emot sommarjobbare genom staden.

Målgrupp 2018

 • Sundbybergare som slutat årk 9, eller årk 1 eller 2 på gymnaiet.
 • Målsättningen är att alla som söker och uppfyller villkoren också ska erbjudas jobb. 2017 kunde alla som sökte sommarjobb erbjudas jobb.

 

Läs mer om årets nyheter här.

 

Mer information och sök sommarjobb här. 

 


1 kommentar

Så blir sommarjobben 2018

2018-01-09 Sommarjobb 2018 (1)

Nu är upplägget klart för Sundbybergs sommarjobb 2018. Sommarjobben är viktig möjlighet för unga Sundbybergsbor att få in en första fot på arbetsmarknaden och en första rad på sitt CV.

Helt nytt för i år blir att vi inför ett intervjuträningsmoment, troligen genom speeddejting. Då får arbetsgivare möjlighet att träffa sommarjobbarna innan och sommarjobbarna får träna sig på att gå på anställningsintervju och få en uppfattning om vilken typ av jobb de kan vänta sig.

Nytt för i år blir också att asylsökande ungdomar, som ännu inte får arbeta i Sverige, ska erbjudas sommarlovsaktiviteter. Sveriges långa sommarlov är ansträngande för många asylsökande ungdomar, som behöver använda tiden under sommarlovet för att få möjlighet att integreras i Sverige. Det är ologiskt att de inte får arbeta i Sverige, men då får vi runda systemet istället.

Upplägg 2018

 • 3 veckors sommarjobb
 • Obligatorisk CV-skola och informationsträff om sommarjobben
 • Deltagande i intervjuträning, exempelvis genom speeddejting
 • Ansökan om sommarjobb ska inkludera CV och personligt brev
 • Alla som söker sommarjobb ska ha visat att de sökt minst ett jobb på egen hand utanför kommunen
 • Sommarlovsaktiviteter för asylsökande ungdomar
 • Ökat administrativt stöd för företag som vill ta emot sommarjobbare genom staden

Målgrupp 2018

 • Sundbybergare som slutat årk 9, eller årk 1 eller 2 på gymnaiet.
 • Målsättningen är att alla som söker och uppfyller villkoren också ska erbjudas jobb. 2017 kunde alla som sökte sommarjobb erbjudas jobb.

Utfall av sommarjobben 2017

 • 2017 kunde alla ungdomar som sökte sommarjobb också erbjudas jobb.
 • Utvärderingen visar att sommarjobbsungdomarna uppskattade de nya förändringarna som gjorde sommarjobben mer arbetsplatslika.  Läs mer om utvärderingen av 2017 års sommarjobb här. 
 • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb. 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
 • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
 • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
 • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018.

 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut om upplägg för sommarjobben 2018 finns här. 


3 kommentarer

Succé för sommarjobben 2017

Årets förändringar av sommarjobben blev en succé. Det står klart efter att årets utvärderingar är sammanställda. Under 2017 kunde alla som gått ut 9:an, 1:an och 2:an på gymnasiet erbjudas jobb genom stadens sommarjobbssatsning.

Vi vet att sommarjobb är viktiga för att erbjuda en första fot in på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att alla som sökte jobb kunde erbjudas sommarjobb, och att nästan var tredje ungdom sommarjobbat utanför stadens regi, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

Nytt för 2017 var att sommarjobbsperioden förlängdes från två till tre veckor, för att fler ungdomar ska hinna komma in i jobbet. Vi införde även en obligatorisk CV-skola, krav på att bifoga ett CV och ett personligt brev med ansökan samt att visa att man sökt minst ett jobb utanför staden.

Utvärderingen visar att de ökade kraven vi infört i samband med årets sommarjobb fallit väl ut. Vi vill på bästa sätt rusta våra ungdomar för framtidens arbetsmarknad, och det är glädjande att förändringarna uppskattats, säger Josefin Malmqvist (M).

Sommarjobben 2017 i siffror

 • 449 ungdomar erbjöds sommarjobb 2017, och 30 personer tackade nej till erbjudet jobb.
 • 419 ungdomar sommarjobbade 2017 i Sundbyberg.
 • Av de som tackat nej till erbjudet jobb uppgav de flesta att de ordnat sommarjobb på egen hand som orsak.
 • 102 ungdomar deltog i CV-skolan, men valde sedan att inte söka jobb genom stadens sommarjobbssatsning.
 • 93% av arbetsgivarna kan tänka sig att ta emot sommarjobbare även 2018.

 

Några kommentarer i enkätutvärderingen från ungdomarna som sommarjobbat 2017: 

”Väldigt bra. Känns mycket mer ambitiöst och som att man får ett riktigt jobb när man faktiskt måste anstränga sig lite, istället för hur det var förut då det snarare kändes som en ”rättighet” att få sommarjobb via kommunen.”

”I år var första gången som jag sommarjobbade via Sundbybergs stad så jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag tyckte att det var rätt bra att man hade obligatorisk CV- kväll och krav på eget sökt jobb. Eftersom att det då krävdes att man var seriös med sitt jobbsökande. Man fick känna på hur det skulle kunna gå till ”på riktigt” och det var bra att man inte blev serverad ett jobb bara sådär utan att ha behövt jobba lite för det, för så funkar det ju oftast inte i vanliga fall.”

”Jag vet inte för jag var inte där, jag har sedan två år tillbaka jobbat på ICA Nära Järvastaden.”

”Då jag var borta den större delen av sommaren och hade ett annat sommarjobb som jag sökt själv så har jag inte någon erfarenhet angående obligatorisk CV-kväll. Jag tycker det är bra att man får komma med CV och faktiskt söka till jobbet istället för att bara bli tilldelad då man får lära sig hur man ska göra senare i livet och kan få förberedelse för det.”

”Jag tycker det är bra! Ger oss ungdomar själv en chans att ta ansvar och känna hur det känns att anpassa sig till den riktiga världen i framtiden! Tycker att det ska fortsätta så eftersom kunskapen man lär sig är inget som slösas, den kommer ju göra oss nytta i framtiden. vi måste lära oss dom kunskaperna förr eller senare.”

Här finns utvärderingen av de ungdomar som arbetat i staden.

Här finns Synpunkter från arbetsplatser – sommarjobb 2017.

Här finns Undersökning om sommarjobb 2017- alla ungdomar.

Här finns tjänsteutlåtandet och bilagan.