Ny tillståndsguide ska underlätta för företag

Äntligen!    Hösten 2015 biföll kommunfullmäktige i Sundbyberg min motion om att staden borde införa en tillståndsguide för företag – ett beslut som nu blivit verklighet!   Tillståndsguiden syftar till att samla information om alla kontakter som företag behöver ha på ett ställe – allt från bygglov till serveringstillstånd.   Genom att välja vilken typ […]

Utanförskapet minskar – färre med bidrag och sociala ersättningar i Sundbyberg

SCB publicerar varje år en sammanställning av det totala utanförskapet: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Den senaste rapporten visar att utanförskapet fortsätter sjunka i Sundbyberg – i snabb takt! Och det sjunker snabbare i Sundbyberg än i riket. 2017 levde 9,6% av Sundbybergs befolkning 20-64 år på olika former av sociala […]

Framgångsrikt hembesöksprogram kommer till Sundbyberg

Nu är det klart att modellen med gemensamma hembesök hos förstagångsföräldrar, från barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten, kommer till Sundbyberg! Modellen har tidigare provats och utvärderats i Rinkeby. Från Sundbyberg har vi varit väldigt intresserade av att genomföra samma sak i Hallonbergen och Rissne, och fick äntligen grönt ljus från landstinget i veckan.   SÅ GÅR […]

Sundbyberg höjer habiliteringsersättningen – med 20%

På social- och arbetsmarknadsnämndens möte nästa vecka väntas nämnden besluta att höja habiliteringsersättningen, från 50 kr till 60 kr per dag. Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Daglig verksamhet gynnar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, och […]

Kommunal handbok i arbetslinjen

    Lanserar idag en handbok i arbetslinjen Inför Sverigemötet har Anna Jähnke, kommunalråd i Helsingborg, Oliver Rosengren, kommunalråd i Växjö, Lars Rådén, kommunalråd i Solna, Niklas Wykman, riksdagsledamot för Stockholms län, och jag skrivit en handbok om lokala reformer, och sammanställt våra förslag på nationella reformer som vi presenterat under mandatperioden. Läs handboken här.  […]

Goda nyheter: färre familjer i tillfälligt boende

Sundbybergsbor som ännu inte etablerat sig på bostadsmarknaden kan ibland bli aktuella för tillfälligt boende, ofta på vandrarhem.   Vandrarhem är ingen bra boendelösning för barnfamiljer, och det kostar dessutom kommunen en hel del skattepengar.   Därför arbetar vårt sociala boendeteam aktivt för att rusta och stötta sundbybergsbor till ett självständigt boende.   Därför är […]

30-procentig ökning av Sundbybergs sommarjobb

Nu har ansökningstiden till årets sommarjobb i Sundbyberg gått ut. Det är väldigt roligt att intresset för sommarjobben ökar! I år har 639 ungdomar ansökt om sommarjobb i Sundbyberg. Det kan jämföras med 2017 då 495 ansökte om sommarjobb – en ökning med 30%. Nu påbörjar arbetet med att gå igenom ansökningarna och börja matcha […]

Nu införs etableringslån i Sundbyberg

Från och med idag (tisdagen den 3 april) får nyanlända i Sundbyberg, som saknar egen inkomst, möjlighet att ansöka om ett ett lån istället för bidrag i glappet som uppstår mellan dagersättningen från Migrationsverket (LMA) och etableringsersättningen. Kommuner betalar normalt ut socialbidrag (ekonomiskt bistånd) i det så kallade glappet, men nu följer även Sundbyberg det […]