Josefin Malmqvist


1 kommentar

Välkomna hem till Sundbyberg

Nu har vi öppnat vårt första boende för ensamkommande barn i Sundbyberg, Skvadronsbacken i Rissne. I boendet finns plats för 9 barn, och till boendet hör också ett stödboende och träningslägenheter i centrala Sundbyberg. Tanken är att öppna fler boenden, i vår egen eller någon annans regi, efterhand som vi hittar lämpliga lokaler.

Vår förhoppning är att, genom att placera fler barn närmare Sundbyberg, kunna arbeta än mer aktivt med integration och delaktighet genom bland annat praktikplatser och sommarjobb. Dessutom innebär det mindre tid på vägarna för våra socialsekreterare, som nu kan spendera mer tid med barnen.

Mer information finns på kommunens hemsida. Jag berättar mer i SVT Nyheter Stockholm här, i Mitti Sundbyberg och i inslaget nedan:

 

Boende ensamkommande Mitti 28 juni 2016.png


1 kommentar

Soligt besök hos Lötsjöteamet – öppenvård på hemmaplan

Fick idag möjlighet att besöka vår egen öppenvårdsverksamhet, Lötsjöteamet, som arbetar med missbrukare och personer med ekonomiskt bistånd, som behöver ytterligare stöd.

Lötsjöteamet arbetar med behandling, stödsamtal och träningslägenheter.

Teamet har sedan årsskiftet börjat arbeta med gruppsamtal enligt den nya metoden CRA, Community reinforcement approach, en KBT-baserad missbruksbehandling som fokuserar på problemlösning, veckoplanering och ett balanserat liv med fritidsaktiviteter. Genom att titta på vad som utlöser ett missbruk är tanken att det ska vara enklare att motverka och ersätta med andra aktiviteter. Det ska bli spännande att följa hur arbetet utvecklas!

Särskilt tack till Johanna, Annika, Matti och Ulrika som tog emot oss!

  
Jag och vice ordförande Lena Törner.