Josefin Malmqvist

Ungdomsambassadörer ska motverka utanförskap i hela Sundbyberg

Mer information i Vi i Sundbyberg. Mer information i Mitt i Sundbyberg. *** Rissneambassadörerna breddas nu till hela Sundbyberg. I samband med det byter verksamheten namn till ungdomsambassadörerna och får ett tydligare fokus på minskat utanförskap. Nytt är också att förebilder ska rekryteras och ett uppsökande arbete påbörjas. Det står klart efter den utvärdering som […]