Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Sommarjobb som flyger som sparvar

Förändringen av sommarjobben i Sundbyberg, som jag presenterade häromdagen, har väckt en hel del känslor i S-läger.Det är uppenbart att Sundbyberg har en speciell plats i S-hjärtan, för sällan är det både ministrar och nationella representanter som ger sig ut på barrikaderna.

Saken då?

  • Vi stryker i år ordet ”garanti”. Jobb är ingenting man garanteras, det är någonting man söker. Syftet med sommarjobb är att förbereda de unga för arbetsmarknaden, och då är det att göra dem en björntjänst att ge bilden av att de garanteras jobb. Däremot drar vi inte ner antalet platser och alla som skickar in en ansökan erbjuds jobb.
  • Vi genomför i år en kvalitetsväxling av sommarjobben, från tidigare modell med 2 veckor under 3 år, till minst 3 veckor under 2 år. Totalt sett ingen förändring i antalet veckor, men en viktig möjlighet att stärka kopplingen till näringslivet och ge de unga en chans att komma in i jobbet.

Utifrån utvärderingarna har vi sett att företagen uppger att det är de som gått ut 9:an som haft svårast att tillgodogöra sig jobben. Därför lägger vi nu om fokus. Vi satsar på jobbsökarkurser och tips, stärker kopplingen till näringslivet och inför entreprenörskap. 9:orna som får vänta ett år med att söka får nästa år istället söka längre sommarjobb och öka sina chanser att erbjudas jobb efter avslutade studier.

Synd att inte ens gymnasieministern kunde läsa så långt.

Även Dagens Arena verkar har provocerats av att vi vill ställa kvar på ungdomarna.

 

Enter a caption

Även om jag uppskattar deras bidrag till ny slogan, tror jag vi håller fast vid: Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg!


1 kommentar

Dags att söka sommarjobb i Sundbyberg!

Nu är det den tiden på året när det börjar bli dags för sommarjobb igen. I år genomför vi ett antal förbättringar för att göra sommarjobben mer lika den vanliga arbetsmarknaden:

  • Tydligare näringslivskoppling
  • Längre sommarjobb från nästa år, i gengäld får de yngsta målgruppen vänta ett år med att söka. Detta för att vi sett att det är samma målgrupp som sökt sommarjobb tre år i rad och att de yngsta haft svårast att hålla tider och sköta jobbet.Så istället för 2 veckor under 3 år blir det 3 veckor under två år.
  • Entreprenörskap

Vi hoppas att fler unga på så sätt får in en fot på arbetsmarknaden och får värdefulla kontakter för att sedan kunna söka ett jobb. Mer i pressmeddelandet.

Mitti Sundbyberg har redan skrivit om förändringen.

SommarjobbTjej


Lämna en kommentar

Tre förslag på väg mot Sveriges bästa äldreomsorg

Lämnade i veckan in tre motioner till kommunfullmäktige i Sundbyberg som alla fokuserade på hur äldreomsorgen i Sundbyberg ska kunna bli Sveriges bästa.

1. Första förslaget handlar om att kombinera möjligheten för fler unga att få in en fot på arbetsmarknaden med äldreomsorgens skriande behov av personal. Samtidigt som alltför många unga i Sundbyberg är arbetslösa behövs fler händer inom äldreomsorgen. Jag vill därför att vi erbjuder högstadieelever möjlighet att arbeta extra inom äldreomsorgen: på så sätt får de arbetslivserfarenhet på sitt CV samtidigt som de äldre får guldkant i vardagen med exempelvis promenader och högläsning. Motionen kan läsas här.

2. Det andra förslaget handlar om att göra det enklare att välja inom alla konkurrensutsatta verksamheter. Det ska vara enkelt att välja exempelvis äldreboende, skola eller förskola och jag vill därför att kommunen tar fram ett verktyg likt Nackas jämföraren där brukarundersökningar, tillsynsrapporter, rankingar – all relevant information finns samlad så att du som sundbybergare kan fatta ett så informerat beslut som möjligt. Motionen kan läsas här.

3. Det tredje förslaget handlar om att öka kontinuiteten inom hemtjänsten. Många äldre upplever det som otryggt att det kommer ett stort antal olika hemtjänstpersonal. Jag vill därför öka incitamenten med en bonus till de företag eller kommunala utförare som ökar kontinuiteten bland personalen hos en äldre. Motionen kan läsas här.