Josefin Malmqvist

Fler socialsekreterare ger bättre omsorg om barnen

Igår fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om årets verksamhetsplan och budget. Det är första tillfället för oss i den Grönblå majoriteten att ge en ny inriktning för verksamheten. Utmaningarna är många, inte minst bristen på socialsekreterare. Barnen är det viktigaste vi har. Barn placeras idag långt hemifrån, ibland under längre tid än vad som skulle behövas. Nu […]