Josefin Malmqvist


1 kommentar

Bättre psykisk hälsa stärker offentliga finanser

Under helgens Sverigemöte, Nya Moderaternas kommundagar i Malmö, var det inte bara partiledare Anna Kinberg Batra och partisekreterare Tomas Tobé som talade. Vi var flera kommunföreträdare från hela landet som också fick förtroende att tala på olika ämnen i seminarieform.

Själv fick jag förtroendet att moderera ett samtal på tema psykisk ohälsa. Vi ser att sjukskrivningarna ökar, och andelen som utgörs av psykiska diagnoser ökar – förra året utgjorde dessa 41% av det totala antalet sjukskrivningar. Det betyder att vi behöver nya lösningar i kommunerna, både i egenskap av stora arbetsgivare men också anpassa våra insatser för minskat utanförskap. Vi behöver bli bättre på att tidigare snappa upp varningstecken och anpassa åtgärder.

När jag förra veckan besökte våra dagliga verksamheter fick jag ett talande exempel på en tjej som utbildat sig till jurist och börjat arbeta som advokat, men som sedan gått in i väggen och nu går i en av våra dagliga verksamheter. Det är givetvis fantastiskt att hon är på fötter igen och påväg tillbaka till arbetslivet, men det är samtidigt ett underbetyg till samhället: hon borde aldrig hamna där, vi borde kunna se detta tidigare.

Ett annat exempel fick jag idag när jag träffade några handläggare på vår enhet för ekonomiskt bistånd. De berättade om flera sjukskriva personer på ekonomiskt bistånd som helt saknar insats: de får inga insatser från Försäkringskassan eftersom de inte har haft någon inkomst och inte heller genom Arbetsförmedlingen. I kommunen har vi inte haft någon tradition av egna rehabiliteringsinsater, vilket vi nu skulle behöva ha.

Lånar några av Niklas Wykmans bilder för att illustrera utmaningen vi står inför:

 

Deltog i panelen gjorde: Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, Ing-Marie Wieselgren, läkare och projektchef på SKL och Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega.

13240602_1067885136584182_3000896673301987688_n

Li Jansson, Ing-Marie Wieselgren, Niklas Wykman och undertecknad.

13241314_10153940172082550_3209918877157011566_n

130 deltagare deltog på morgonkvisten.

 


Lämna en kommentar

Hurra för Bromma flygplats – och de kommande 80 åren

Bromma

Idag firar Bromma flygplats 80 år. Bromma är hela Sveriges flygplats, som knyter ihop vårt avlånga land. Möjligheten att komma till Stockholm och vidare ut i landet är central för hela landets tillväxtmöjligheter.

En undersökning av Demoskop som gjordes i valrörelsen 2014 visade att 80% av stockholmarna är positiva till Bromma flygplats.

Bromma är inte minst viktig för oss i Sundbyberg, med sitt strategiska läge och nära kollektivtrafiken.

Flygkaoset i torsdags blev nog för många en bister påminnelse om Brommas betydelse för hela Sveriges växtkraft. Trots det talar flera partier fortsatt om att stänga Bromma flygplats i förtid. Utan Bromma står delar av Sverige stilla. Låt oss fira tillväxten och möjligheten att fortsatt ta cykeln till flyget genom att utveckla Bromma flygplats och attraktiv spårbunden trafik i hela Sverige.


2 kommentarer

Alla människors lika värde – därför använder vi inte Pilgrimshotell

Berättar idag i SVT Stockholm om beslutet att inte längre köpa platser från Maranata-rörelsen.

Är stolt över att vi, i politisk enighet, inte längre väljer att köpa platser till vad som huvudsakligen varit ensamstående mödrar med småbarn av en rörelse som jämför homosexualitet med nazismen, är mot abort och för barnaga.

Jag skulle dö för deras rätt att få uttrycka sina åsikter, men det är inte samma sak som att vi placerar hemlösa och utsatta familjer i deras kyrka.

Jag beklagar att Stockholms stad inte har samma ryggrad, och fortsätter placera utsatta familjer på hotellet.

 


1 kommentar

Lärorikt besök inom socialpsykiatrin

Det är måndag igen, och för mig innebär det bland annat spännande besök i verksamheten. Idag stod socialpsykiatrin på tur, med besök på stödboendena Mariagatan och Fågelsången, och boendestödet för personer som bor i eget boende med stöd.

Mariagatan och Fågelsången bor ca 20 personer som lever i en egen lägenhet, men som behöver lite extra stöd i vardagen. För mig är det ett helt nytt område och klart är att även här handlar insatserna om att korta vägen till eget boende och försörjning, även om vägen ibland kanske är lite längre.

Tack för ett trevligt besök och flera intressanta samtal om självständighet, sysselsättning och fritid. Särskilt tack till Kalle, Sanna och Lena i personalen för trevliga samtal och de boende som var villiga att dela med sig av sin vardag – från fiolspel till jobb på Myrorna.

Här med boende och personal på Mariagatan och Fågelsången.


Lämna en kommentar

Ny handlingsplan ska förebygga hemlöshet

Sundbyberg ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga hemlöshet, inte minst när barn är inblandade. Därför har vi nu tagit fram en handlingsplan mot hemlöshet, som bland annat beskriver stadens förebyggande arbete.

Hemlöshet är alltid en personlig tragedi, inte minst när barn är inblandade. Vi är måna om att inga barn ska bli direkt berörda av en vräkning.

Två av tre vuxna missbrukare i Sundbyberg saknar egen bostad, vilket gör deras tillfrisknande mer komplext.

Bostadsbristen är påtaglig i hela Stockholms län, inte minst i Sveriges mest tätbefolkade kommun Sundbyberg. Därför behövs en rad insatser för att tidigt förebygga hemlöshet. Vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning och samverkan med frivilligorganisationer är några av de insatser vi nu arbetar med för att förebygga att sundbybergare hamnar i hemlöshet.

Det förebyggande arbetet bidrar även till ordning och reda i ekonomin. Kostnaden för tillfälligt boende har minskat med 1,3 mnkr genom ett aktivt och proaktivt arbete. Det är pengar som istället kan användas till exempelvis fler lärare.

Antalet hemlösa i Sundbyberg:
• Av missbruksgruppens 85 aktuella ärenden är 32 registrerade som ”bostadslös”, 13 som ”inneboende” och 12 som ”socialt kontrakt”.
• Av 675 aktuella ärenden i enheten ekonomiskt bistånd, är 55 registrerade som ”bostadslösa”, 48 som ”socialt kontrakt” och 44 som ”andrahand”.

Mer info: 
Ärendet som väntas antas på nästa sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden finns här. 

Mer information i pressmeddelandet.


1 kommentar

4 verksamheter som bidrar till en meningsfull vardag

Har spenderat denna soliga förmiddag i fyra av kommunens dagliga verksamheter, som vänder sig till personer med olika typer av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara allt från lättare Aspergers och ADHD, till personer som inte kan röra sig eller kommunicera alls.

Syftet är att hitta arbetsinriktade eller aktivitetsinriktade verksamheter utifrån intressen, behov och möjligheter.

 

Arbetsinriktade verksamheter

Arbetssupporten

Arbetssupporten är syftet att korta vägen till arbetsmarknaden, och flera av deltagarna går vidare till jobb på den reguljära arbetsmarknaden, med eller utan olika typer av lönestöd. Det handlar framförallt om individuell matchning till rätt arbetsplats. Istället för lång utredning av arbetsförmåga får deltagarna efter några veckor komma ut och prova sig fram på olika arbetsplatser.


Blev väl mottagen och runtvisad av Eva, arbetscoach, och Lina, stödassistent. Tack för trevligt besök och viktig verksamhet!

Sturegårdens affär

I Sturegårdens affär tog Marika emot och berättade om hur det är att så bakom kassan. En ny kassaapparat med touchscreen och bilder gör att de flesta av deltagarna kan stå själva i butiken och ta betalt.


Bakom butiken sys kuddar, förkläden och dukar som säljs i butiken. Följ gärna deras fina arbete, eller smit in och ta dig en titt. Mer info på deras Facebook-sida.

Aktivitetsinriktade verksamheter

Ekservice

Ekservice tog Allan och Anna emot och visade runt. Här sorterar de posten till de tre äldreboendena på Ekbacken, och några närliggande förskolor. Här finns även en verksamhet som kallas Kommservice som producerar bilder/skyltar till andra verksamheter i kommunen.

Oceanen

Oceanen vänder sig till personer med stora funktionsnedsättningar, och använder sig bland annat av taktil stimulering. Deltagarna får även möjlighet att bada i bollhav, ligga på en vattensäng eller åka på utflykter i naturen.


Kvar att besöka är Brunnsgården, Solrosen och Hermes. Varmt tack till enhetschef Annika Holm som guidat mig hela förmiddagen!

 


1 kommentar

Soligt besök hos 9 ensamkommande pojkar

Hade igår förmånen att tillsammans med några grönblå kollegor få besöka Vårljus boende för 9 ensamkommande pojkar i Vinsta.

Alla 9 pojkarna är placerade från Sundbyberg, och är mellan 14 år och 18 år. Det var verkligen givande att få möjlighet att resonera om utmaningar och möjligheter för dessa killar som ska påbörja ett nytt liv i Sundbyberg. Exempelvis får killarna som är i gymnasieålder bara gå i skolan 3 timmar per dag, resten av tiden är de lediga. Hur ska de snabbt lära sig svenska och integreras i samhället om de bara får upp till 3 timmar undervisning om dagen?

Pojkarnas bakgrund är brokig: vissa har 8-9 års utbildningsbakgrund, andra nästan ingen alls. Då måste vi också kunna anpassa våra insatser efter deras behov.

I Vinsta får alla pojkarna, från dag ett, ett eget Ica-kort med matpengar och själva ansvar för att, med stöd, handla och laga sin mat. Ett enkelt sätt att bidra till självständighet.

Ett särkilt tack till Per Törnvall, Camilla Claar och Katarina Olsson som tog emot oss.

13094350_1015544061844121_436453834840819607_n

På bilden: undertecknad, Richard Allvén (KD), Nickan Zetterlund (M) och Lena Törner (C).

 

 

 


Lämna en kommentar

Vägen in i Sundbyberg börjar i skolan och förskolan

I veckan hade Sundbybergs nyinstiftade integrationsutskott sitt första temamöte, denna gång inom skola och förskola med flera intressanta samtal och föredrag. Av Sundbybergs ca 4000 elever på grundskolan har 1348 ett annat modersmål än svenska. Det är var tredje barn!

Sundbybergs förskolor tog i höstas emot 29 nyanlända barn, men mörkertalet är stort – förvaltningen uppskattar det till 220-280 barn/år som inte kommer till förskolan. 111 nyanlända elever började i Sundbybergs skolor i höstas och 71 elever på språkintroduktionsprogram på Löfströms gymnasium. I Sundbyberg är vi stolta över vårt mottagande, men behöver samtidigt utveckla nya metoder för att bättre och snabbare integrera fler.

Några perspektiv:

  • Rissnekyrkan driver en öppen förskola i Rissne med drygt 4000 besök per termin, där de på fredagarna har svenskundervisning för föräldrar som annars kanske inte skulle komma i kontakt med SFI. De uppskattar att 400 familjer per år besöker deras verksamhet. Pastor Magnus Kronberg och förskolepedagog Ann Edvinsson berättade passionerat om församlingens viktiga arbete, som är ett komplement till den befintliga SFI-undervisningen.
  • Stina Myringer Karlsson från Kunskapsskolan berättade om hur de som friskola vill bidra och vill ha möjlighet att göra undantag från kö-reglerna för att ta emot fler nyanlända elever också i sina 28 grundskolor och 7 gymnasier.
  • Specialutbildningen i SFI för nyanlända lärare, SFX för pedagoger, fyller flera funktioner. Viktigast är givetvis att den kortar vägen till jobb, men det löser även kompetensförsörjningen i skolan som skriker efter fler lärare.
  • Slutligen fick utskottet information om ett utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan mellan Stockholms läns landsting och Rinkeby-Kista socialtjänst. Projektet går ut på att alla familjer erbjuds flera hembesök under en längre tid, för att på så sätt få mer tid att informera om allt från barnsäkerhet till tandborstning, och det har visat goda resultat som skulle kunna inspirera oss i Sundbyberg!

Informativt och lärorikt möte som väckte en hel del tankar om vad vi kan utveckla.

 

 

 


1 kommentar

Jobb för särskolans elever

Hade idag förmånen att få besöka kommunens grundsärskola Risöskolan i Rissne för samtal om sommarjobb och vägen till arbetsmarknaden.

Det är tydligt att denna målgrupp behöver mer upprepning och stöd än andra barn i samma ålder. Därför behöver vi fundera kring hur vi bättre kan stötta barnen mot arbetsmarknaden, och då är sommarjobb, praktikplatser och prao några sådana saker.

På tavlan har eleverna skrivit varför de tycker det är viktigt med ett eget jobb!

Det var roligt att få träffa och samtala med eleverna Sandra och William, lärarna Ylva och Maud tillsammans med rektor Tuuli.

img_4115-1


1 kommentar

Vuxenutbildningen- vägen till framtidens arbetsmarknad

Haft en spännande eftermiddag på stadens vuxenutbildning för samtal om nuläget, utmaningar och framtiden.

Stadens vuxenutbildning har just nu drygt 1200 elever, fördelade med ungefär hälften inom SFI och hälften inom vuxenutbildning. Vi ser redan nu att intresset för SFI ökar och vi måste förbereda våra verksamheter för det större mottagandet vi står inför. Därför håller vi nu som bäst på att planera för den expansion av SFI som vi behöver göra, och utvärderar i vilken form den bör ske.

Det finns även utmaningar när det gäller vuxenutbildningen, där prioritet ska ges till personer med kort utbildningsbakgrund samtidigt som det kanske är andra som står närmare arbetsmarknaden som skulle vara mer betjänta av utbildningen. I den större utvärdering av arbetsmarknadsinsatser som nu görs inom staden är detta ett verktyg som bör beaktas användas i större utsträckning.

Hade för en tid sedan förmånen att få lyssna på Nima Sanandaji tala om sin bok Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad. Sverige förväntas under kort tid genomgå en förändring som innebär att en halv miljon arbeten försvinner och ersätts av tre kvarts miljon jobb som har högre kunskapsinnehåll. Vi måste fundera kring hur vi kan använda vuxenutbildningen för att rusta människor, också mitt i livet och med kort utbildningsbakgrund, för en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det är inte en lätt utmaning, men en nödvändig omställning.

img_8455img_8452

Källa: Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad

Yrkesvux är ett exempel på framgångsrik reform, där nästan alla gått vidare till jobb. När reformen infördes var det kontakt med arbetsmarknaden som var viktigt vid antagningen, nu är det istället kort utbildningsbakgrund som prioriteras vilket innebär att lämpliga kandidater som inte har arbete eventuellt prioriteras bort till förmån för någon som står längre ifrån. Vi behöver bli mer långsiktiga i de prioriteringar vi genomför.

Nya metoder behövs inom alla områden. Därför blir jag extra glad när vår vuxenutbildning beviljats statliga medel för att utveckla digitaliseringen inom SFI. Vi kommer behöva många nya verktyg och metoder för att fler ska rustas framöver. Ska bli spännande att följa digitaliseringsarbetet som drar igång i höst!

img_8438