Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019

Sveriges kvinnor behöver en stark röst för ett fritt och jämställt Sverige. Jag menar att Moderaterna ska vara den rösten. Skriver om detta på DN Debatt.

Idag publicerar Moderatkvinnorna vårt jämställdhetsbokslut – ett statistisk sammanställning över jämställdheten inom Moderaterna.

Läs rapporten här.

Den säger inte allt, men vi tror att den säger något om var vi står och vad vi behöver adressera för att bli Sveriges starkaste röst för ett jämställt samhälle.

 

PS. På onsdag släpper vi de lokala och regionala nedbrytningarna.


Lämna en kommentar

Lite mycket nu – om stress och psykisk ohälsa bland unga

Maktsalongen 2018

När jag gick i skolan lärde vi oss om utrotade pandemier, men ingenting om varför man kan drabbas av en panikattack, vad ångest är, eller hur man känner igen en depression.

Intervjuas av Maktsalongen, som ett led i kampanjen Litemycket.nu.

Utbrändhet ökar bland unga tjejer – en utveckling som är viktig att stoppa för den enskilde, men också för samhället i stort.

Några fler saker som Moderaterna vill göra:

  • Satsa på förebyggande arbete! Det inkluderar bättre tillgång till elevhälsa, skolsköterska och kurator. Kuratorer behöver också få legitimationskrav.
  • Återinför den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa.Det innebär att man ska få kontakt med primärvården samma dag, få en medicinsk bedömning inom 3 dagar och besök och diagnos inom specialistvården inom 30 dagar. Moderaterna vill tillföra en halv miljard kronor extra till BUP och till förstärkning inom primärvården.
    Den förstärkta vårdgarantin infördes av Alliansen 2009, och sedan den avskaffades i december 2014 har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP mer än tredubblats.
  • Inför vårdval inom BUP och psykiatrin i stort.
  • Stötta ideella krafter, så som exempelvis Suicide Zero och Mind.
  • Vi behöver mer evidens! Stärk uppföljningen och tillsynen – både avseende kvalitet och väntetider. Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få uppdraget. Ett exempel på framgångsrikt försök är akutbilen som Stockholms läns landsting investerat i. När den nu är beprövad bör modellen spridas till fler.

 

Vad tycker du vi borde göra? Kommentera gärna.


2 kommentarer

Tillsammans utvecklar vi Moderatkvinnorna

Igår kväll hade vi avslutning med Moderatkvinnorna i Stockholms läns politikutvecklingsarbete. Det har varit en väldigt inspirerande resa det gångna året och ett bidrag till att resan att göra Moderatkvinnorna till en seriös politisk aktör.

I grupperna har alla som vill fått ingå. Det har varit en av poängerna med arbetet att det ska vara inkluderande och väcka intresse för att prata politik.

Engagemanget har också varit stort vid de två halvtidsträffar vi arrangerat i oktober och december med workshops och möjlighet att bidra med ytterligare förslag och diskutera gruppernas arbete.

Nu har vi skrivit ihop några av förslagen i en motion till Moderaterna i Stockholms länsförbundsstämma, Ser fram emot att få debattera förslagen!

Jag inledde igår och beskrev arbetet. Ulrica Schenström pratade om vikten av reformarbete och vad utgångspunkten bör vara.

Jobb och jämställdhet
Under ledning av Johanna Hornberger, Danderyd, och med stöd av Jenny Petersson, riksdagsledamot, som senior rådgivare.

I gruppen har även följande personer ingått: Bigitta Sundman, Sabina Gudmundsson, Jenny Svedin, Gunilla Thorslund, Ann Hafström, Maria Kihlström.

Här finns jobb och jämställdhets-gruppens slutrapport.

IMG_9345

 

Välfärd
Under ledning av Sophie Silverryd, Sundbyberg, och med stöd av Parisa Liljestrand, KSO i Vallentuna som senior rådgivare.

I gruppen har även följande personer ingått: Eva Ekendahl , Line Wennberg, Elisabeth Bovin Exner, Alina Legkiy, Caroline Löfdahl Emene, Lisbeth Koel.

Gruppens rapport finns att läsa här och bilagan till rapporten här.

IMG_2601

Integration
Under ledning av Veronika de Jonge, Solna, och med stöd av Jelena Drenjanin, kommunalråd i Huddinge som senior rådgivare.

I gruppen har även följande personer ingått: Therese Lindström, Hanna Bocander, Farzana Kahn, Emelie Berglund, Suneta Ogbay, Sanna Tursunova, Anna Frisell, Marie Bladholm och Lotta Claussnitzer.

Gruppens rapport finns att läsa här.

IMG_9376

 


Lämna en kommentar

Konkreta erfarenheter och förslag för ett mer jämställt samhälle

Fick idag förtroendet att moderera ett spännande samtal om jämställdhet och kvinnors möjligheter att göra karriär i Sverige.

Nima Sananadaji, i sin bok The Nordic Gender Equality Paradox beskriver att nordiska länder, sett till historia, jämställda attityder och familjepolitik kan ses som världens allra mest jämställda länder. Ändå har samma länder förhållandevis få kvinnor på toppositioner inom näringslivet. Vad beror det på?

Shori Zand, välfärdsentreprenör, och Gunvor Engström, affärsängel och grundare av svenska verksamheten inom Women Presidents’ Organizsation resonerade kring utmaningar och lösningar tillsammans med Niklas Wykman, riksdagsledamot och arrangör samt Nima Sanandaji.