Josefin Malmqvist


3 kommentarer

Valmanifest för Sundbybergs framtid

2018-02-26 Valmanifest

På Sundbybergsmoderaternas årsmöte den 23 februari antogs Nya Moderaternas valmanifest för kommande mandatperiod.

Det är ett spännande, framåtsyftande dokument, fullt av reformer, exempelvis:

  • Sänkt skatt med 1 kr.
  • Utmanarrätt – för den som vill utföra någon del av kommunens uppdrag till en lägre kostnad och högre kvalitet.
  • Tjänstegarantier för alla i kontakter med staden.
  • 24-timmarsgaranti för städning och borttagning av klotter.
  • En ny förskola om året.
  • Valfrihet & tät kvalitetsuppföljning inom hela välfärden.

Valmanifest Sundbyberg 2018


1 kommentar

Viktigt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Strax innan tisdagens Kalla Fakta om moralpoliser i förorterna hade vi ett första möte om Sundbybergs arbete mot hedersförtryck och våld.

I den grönblå majoriteten har vi identifierat att alldeles för lite görs för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Sundbyberg. Inför 2017 har vi därför beslutat att en handlingsplan ska tas fram och vi ska utbilda politiker och tjänstemän för att tidigare se varningstecken och kunna agera förebyggande.

Det ska vara självklart att alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Sundbyberg ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Vi vet från studier som gjorts att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och mörkertalen är stora.

Berättade innan jul om några av de insatser vi nu genomför. 

Vid veckans integrationsutskott bjöd vi därför in tre olika talare med lite olika perspektiv:
img_2338

  • Aisha Mussa Gass, verksamhetschef på kvinno- och tjejjouren Somaya, berättade om deras verksamhet. De är specialiserade på hedersförtryck.

img_2299

img_2306

img_2323


Lämna en kommentar

Tack för förtroendet!

Under kvällens årsmöte med Nya Moderaterna i Sundbyberg fick jag förtroendet att som ordförande leda föreningen kommande verksamhetsår. Det förpliktigar!

Det är ett spännande år som väntar, med politikutveckling, kampanj och utbildning för att rusta oss inför valet 2018! Kul också att få möjlighet att hälsa flera nya medlemmar välkomna till föreningen.

Nu kör vi in in kaklet!

img_7415
Nyvalda styrelsen, från vänster: Morgan Lindqvist, Mikael Eriksson, undertecknad, Eva Pavoni, Alex Karlsson, Nickan Zetterlund, Ina Djurestål.