Josefin Malmqvist


1 kommentar

Första pusselbiten på plats: ökad valfrihet för sundbybergarna

Nu är första pusselbiten på plats!

På kvällens sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden fattade vi äntligen beslut om auktorisationsvillkor och priser för SFI och grundläggande vuxenutbildning. Det innebär att andra leverantörer, som uppfyller auktorisationsvillkoren och vill leverera till uppsatt prisnivå, är välkomna att auktorisera sig.

Vinsten är störst för den enskilde sundbybergaren som nu får fler leverantörer att välja mellan och framför allt kan få skräddarsydda vägar till egen försörjning.

Det innebär också att kommunen nu ställer kvalitetskrav och inte längre betalar 15% administrativt påslag, för platser köpta genom andra kommuner.

***

Nästa steg blir att införa auktorisation inom gymnasial vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Då blir vinsten för individen som störst och möjligheten att hitta en individuellt skräddarsydd väg till arbete som störst.

Därefter fortsätter vi beta av område för område inom nämndens ansvarsområden. Hur säkerställer vi att vi levererar störst kvalitet för varje investerad skattekrona?

Förvaltningen har i år fått i uppdrag att prissätta alla våra egna verksamheter, dvs även inom LSS och socialpsykiatri, för att räkna ut vad vi får för pengarna och hur vi i nästa steg kan öka valfriheten, kvaliteten och kostnadseffektiviteten där. Det är vårt ansvar mot sundbybybergarna.

Det gör skillnad  när grönblå styr Sundbyberg.


Lämna en kommentar

Dag på SFI

Fylld av intryck efter att fått höra om flyktvägar från Aleppo eller hur det är att idag leva som kurd i Turkiet, men också om vardagen i Sverige, om böjningar av verb, om skollärare som pratar obegriplig skånska, om brev från Försäkringskassan, tidrapportering till Arbetsförmedlingen och att betala elräkningar och kunna köpa nya fotbollsskor.

Fick också höra skrämmande vittnesmål om den långa väntan i den svenska skogen på möjligheten att få starta ett nytt liv här. Är om möjligt än mer övertygad om att de människor som söker ett nytt liv här ska få möjlighet att göra det från dag ett.

Stort tack till klass 3CF1 och SFI-lärare Annika Wilson för att jag fick följa er idag!


Lämna en kommentar

“Roligare än Candy Crush” – digitalisering + SFI = sant

Fick i veckan förmånen att besöka vår SFI-skola i Sundbyberg för att lära mig mer om de digitaliseringsprojekt som just nu pågår.

Staden fick under 2016 projektmedel om 850 000 kr från Skolverket för att utveckla SFI. Och vilket arbete som dragits igång!

Flex-kurs
Stort tack till lärarna Annika och Alexander som ingående berättade om den nya flex-kursen som de startat – en flexibel utbildning i tid och rum. Många elever som läser SFI under föräldraledigheten eller kanske parallellt med ett jobb behöver kunna delta i SFI flexibelt. Tidigare har de missat stora delar av sin undervisning och halkat efter.


Digitalt läromedel
Med ett nytt digitalt läromedel kan de läsa hemma och få direkt respons på sina resultat. En gång i veckan kommer de in och träffar lärare på plats och kan då öva uttal och andra saker som är svårare att göra på egen hand. Det nya digitala läromedlet gör att läraren enkelt kan följa varje elevs progression och ge mer individuell feedback. Läromedlet är interaktivt och anpassar sig efter varje elevs nivå. Det kan dessutom översätta till 9 olika språk direkt i verktyget – vilket alla vi som lärt oss språk med hjälp av stora lexikon har lätt att förstå fördelarna med.

I höstas infördes det digitala läromedlet Unis på test för de som läste flexkursen – nu har 230 licenser köpts in och rullas ut i fler och fler klasser också för de som läser på plats i skolan.

Digital lärplattform
En annan del av projektet är det arbete som gjorts för att bryta ner läroplanen så att eleverna förstår vad de förväntas kunna. Den nationella läroplanen för SFI är väldigt svårbegriplig och nästintill omöjlig för många elever att ta till sig. Lärarna har därför gjort ett enormt arbete med att byta ner och förenkla läroplanen och lagt in den i en digital lärplattform – It’s learning. Där kan elever och lärare följa all progression och moment som eleven ska lära sig.

Digitalisering för de med kortast utbildning
Tack också till lärare Helena Mehrstedt som undervisar på SFI studieväg 1. Hon driver bland annat denna blogg tillsammans med sina elever – missa inte den!

img_8029img_8026
Det var väldigt spännande att höra om hur ni arbetar med iPads tillsammans med de elever som har kortast utbildningsbakgrund med sig till Sverige. Ibland kan vägen kännas lång, men den kreativitet och uppfinningsrikedom som ni berättade om var väldigt imponerande. Älskar elevens kommentar om att detta är ”roligare än Candy Crush”.

Tack också till biträdande rektor Maria Hallbäck och vår rektor Fredrik Ekdahl för trevligt besök.


Lämna en kommentar

Kvalitet i undervisningen med fokus på kortare väg till jobb – främsta prioritet för SFI

I helgen skriver Vi i Sundbyberg om vår omdaning av SFI och vuxenutbildningen i Sundbyberg. Bakgrunden är den stora ökning av antalet elever som vi ser redan idag och framförallt som vi väntar oss framöver.

Istället för att, som idag, köpa enstaka SFI-platser utan avtal (mellan 30-40% av våra platser), vill vi övergå till auktorisation. Det innebär att leverantörer – andra kommuner, frivilligorganisationer eller privata anordnare – får möjlighet att auktorisera sig om de uppfyller våra kvalietskrav och är beredda att leverera till vår angivna ersättning. Det innebär att vi  får möjlighet att ställa samma kvalitetskrav på alla som erbjuder SFI till sundbybergarna – oavsett driftsform.

För eleverna blir skillnaden, utöver tydligare kvalitetskrav och ett mer kostnadseffektivt system, också att det blir lättare att välja. Idag får elever möjlighet att välja en annan utförare efter samtal med vår rektor. Efter infört auktorisationssystem kommer vi tydliggöra vilka utförare som är auktoriserade och som det därmed finns möjlighet att välja mellan samt vad de erbjuder – och det blir helt upp till sundbybergarna att välja. Det innebär således ett lyft för sundbybergarna. Därutöver planerar vi att stärka studie- och yrkesvägledningen för att underlätta valet med det övergripande målet: att korta vägen till jobb.

Eftersom vi dessutom planerar att införa auktorisation inom grundläggande vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser kommer möjligheten att bygga individuella program och lösningar öka – så att varje sundbybergare får en individuell väg till egen försörjning. Utgångspunkten ska inte vara vilka kommunala insatser eller platser vi råkar ha lediga – utan vad vad varje individ behöver.

Förändringar väcker känslor. Jag har full respekt för de SFI-lärare som i tidningen och i sociala medier uttrycker oro och ställer frågor om beslut som påverkar deras arbetssituation. Det är naturligt. Samtidigt har jag svårt att förvänta mig någon dramatisk förändring för vår egen undervisning: den har ett gott rykte och ligger i Hallonbergen där många elever bor. Det är därför sannolikt att många elever även fortsatt kommer att välja den. 

Det sagt kan aldrig vår politiska utgångspunkt vara att först och främst skydda vår egen verksamhet – vår utgångspunkt måste alltid vara sundbybergarna och i detta fall hur deras väg till jobb blir kortast. Att kommunen bedriver SFI-undervisning är inget självändamål. 
Vi har ett ansvar att förvalta skattebetalarnas pengar på mest kostnadseffektiva sätt och ställa krav på god kvalitet. Det görs inte idag. Vårt främsta mål är att korta vägen till egen försörjning för sundbybergarna, och det tror vi att vi gör genom ett flexibelt system där vi betalar efter resultat.


1 kommentar

Almedalsvecka fokuserad på integration och delaktighet

Även om tre dagar återstår på Almedalsveckan känns det redan lite lugnare i Visby. Själv stannar jag till söndag, men har nu haft mitt sista panelsamtal och passar därför på att summera veckan så långt.

För min del kretsar veckan främst kring olika typer av integrationsinsatser: att riva regelmässiga hinder för att korta vägen till arbete och förbättra insatser så som SFI och vuxenutbildning. Det är inte klokt att det ska handla om ganska enkla lagstiftningsmässiga hinder som sätter käppar i hjulen för att nyanlända ska komma i arbete!

Jag har bland annat argumenterat för:

  • Alla nyanlända ska, från dag 1, få en kompetenskartläggning för att få berätta vad de kan och vad de vill arbeta med. Vi har flera bristyrken i Sverige samtidigt som utbildad arbetskraft sitter på boenden och är frustrerade för att de inte får arbeta. Så får det inte gå till!
  • Migrationsverket måste prioritera att handlägga arbetstillstånden, de så kallade AT-UND, för de asylansökande. Det är oacceptabelt att människor som kan och vill arbeta hindras av byråkrati. Om Migrationsverket inte hinner med bör man överväga att ge alla tillstånd att arbeta eller praktisera tillsvidare.
  • Eftersom nyanlända inte får öppna bankkonto innan de har fått permanent uppehållstillstånd, och därför inte kan få lön utbetald, bör ICA-korten som de nyanlända får sin dagersättning på kunna användas. Om det innebär att Skatteverket inte kan följa upp inbetald inkomstskatt, bör arbetsgivarna kunna betala in inkomstskatten. Alla bör få samordningsnummer automatiskt.

 

Här på ICA Bankens seminarium på temat: Hur kan nyanlända integreras i den svenska ekonomin? tillsammans med Angeles Bermudez-Svankvist, Verksamhetsutvecklare, Migrationsverket, Harry McNeil, Vd, Hero Sverige AB och Marie Halling, Vd, ICA Banken.

 

Panelsamtal hos Grant Thronton på tema: Ta bort hindren och hjälp fler nyanlända in i privata näringslivet!

Samtalet kan ses här i efterhand. Deltagare: Roland Dansell, moderator, Grant Thornton, Satisch Sen, moderator, Kaleidoscope, Elisabeth Due, Icahandlarnas förbund, Per-Erik Eriksson, Partner Agaton Communications, Fredrik Gren, Vardaga.

En annan aspekt på frågorna rör vår krisberedskap. Många kommuner, landsting, länsstyrelser med flera blev tagna på sängen under höstens stora flyktingvåg. I ett samtal med Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar, Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm och Marie Ljungberg Schött, akutsjukvårdslandstingsråd, SLL, pratade vi om vad Stockholmsregionen kan lära av London och hur vi kan bli bättre på att rusta oss för det oförutsedda.

 

Ett annat område som jag följt under veckan har varit SFI, där vi i Sundbyberg nu står inför en upphandling som jag hoppas ska kunna bidra till innovation och nytänkande. Vi behöver uppmuntra till fler att tänka utanför boxen och våga testa nya metoder. Det ska vi försöka göra!

Utöver panelsamtal har jag även deltagit i rundabordssamtal,  luncher, möten, mingel och middagar och fått nya idéer, knutit nya kontakter och inspirerats!


1 kommentar

Vuxenutbildningen- vägen till framtidens arbetsmarknad

Haft en spännande eftermiddag på stadens vuxenutbildning för samtal om nuläget, utmaningar och framtiden.

Stadens vuxenutbildning har just nu drygt 1200 elever, fördelade med ungefär hälften inom SFI och hälften inom vuxenutbildning. Vi ser redan nu att intresset för SFI ökar och vi måste förbereda våra verksamheter för det större mottagandet vi står inför. Därför håller vi nu som bäst på att planera för den expansion av SFI som vi behöver göra, och utvärderar i vilken form den bör ske.

Det finns även utmaningar när det gäller vuxenutbildningen, där prioritet ska ges till personer med kort utbildningsbakgrund samtidigt som det kanske är andra som står närmare arbetsmarknaden som skulle vara mer betjänta av utbildningen. I den större utvärdering av arbetsmarknadsinsatser som nu görs inom staden är detta ett verktyg som bör beaktas användas i större utsträckning.

Hade för en tid sedan förmånen att få lyssna på Nima Sanandaji tala om sin bok Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad. Sverige förväntas under kort tid genomgå en förändring som innebär att en halv miljon arbeten försvinner och ersätts av tre kvarts miljon jobb som har högre kunskapsinnehåll. Vi måste fundera kring hur vi kan använda vuxenutbildningen för att rusta människor, också mitt i livet och med kort utbildningsbakgrund, för en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det är inte en lätt utmaning, men en nödvändig omställning.

img_8455img_8452

Källa: Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad

Yrkesvux är ett exempel på framgångsrik reform, där nästan alla gått vidare till jobb. När reformen infördes var det kontakt med arbetsmarknaden som var viktigt vid antagningen, nu är det istället kort utbildningsbakgrund som prioriteras vilket innebär att lämpliga kandidater som inte har arbete eventuellt prioriteras bort till förmån för någon som står längre ifrån. Vi behöver bli mer långsiktiga i de prioriteringar vi genomför.

Nya metoder behövs inom alla områden. Därför blir jag extra glad när vår vuxenutbildning beviljats statliga medel för att utveckla digitaliseringen inom SFI. Vi kommer behöva många nya verktyg och metoder för att fler ska rustas framöver. Ska bli spännande att följa digitaliseringsarbetet som drar igång i höst!

img_8438


1 kommentar

Pigg folkbildande 20-åring bidrar till integrationen

Kul att idag fått möjlighet att fira Sundbybergs Folkhögskola 20 år, och samtidigt få höra lite mer om verksamheten.

Det är en spännande verksamhet som inte minst bidrar till att stärka integrationen med sina kurser i svenska som andraspråk, samhällsorientering och studiemotiverande kurser.

Klart är att vi kan arbeta bättre tillsammans, kommunens insatser med komvux och SFI tillsammans med Folkhögskolan.

Tack för ett intressant och lärorikt besök!

  

  Morgan och jag på besök.

  
Firande av Sundbybergs Folkhögskola 20 år.

 

 
 Tårttävling i samband med firandet.