Josefin Malmqvist

Första pusselbiten på plats: ökad valfrihet för sundbybergarna

Nu är första pusselbiten på plats! På kvällens sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden fattade vi äntligen beslut om auktorisationsvillkor och priser för SFI och grundläggande vuxenutbildning. Det innebär att andra leverantörer, som uppfyller auktorisationsvillkoren och vill leverera till uppsatt prisnivå, är välkomna att auktorisera sig. Vinsten är störst för den enskilde sundbybergaren som nu får […]

Dag på SFI

Fylld av intryck efter att fått höra om flyktvägar från Aleppo eller hur det är att idag leva som kurd i Turkiet, men också om vardagen i Sverige, om böjningar av verb, om skollärare som pratar obegriplig skånska, om brev från Försäkringskassan, tidrapportering till Arbetsförmedlingen och att betala elräkningar och kunna köpa nya fotbollsskor. Fick […]

“Roligare än Candy Crush” – digitalisering + SFI = sant

Fick i veckan förmånen att besöka vår SFI-skola i Sundbyberg för att lära mig mer om de digitaliseringsprojekt som just nu pågår. Staden fick under 2016 projektmedel om 850 000 kr från Skolverket för att utveckla SFI. Och vilket arbete som dragits igång! Flex-kurs Stort tack till lärarna Annika och Alexander som ingående berättade om […]

Almedalsvecka fokuserad på integration och delaktighet

Även om tre dagar återstår på Almedalsveckan känns det redan lite lugnare i Visby. Själv stannar jag till söndag, men har nu haft mitt sista panelsamtal och passar därför på att summera veckan så långt. För min del kretsar veckan främst kring olika typer av integrationsinsatser: att riva regelmässiga hinder för att korta vägen till […]

Vuxenutbildningen- vägen till framtidens arbetsmarknad

Haft en spännande eftermiddag på stadens vuxenutbildning för samtal om nuläget, utmaningar och framtiden. Stadens vuxenutbildning har just nu drygt 1200 elever, fördelade med ungefär hälften inom SFI och hälften inom vuxenutbildning. Vi ser redan nu att intresset för SFI ökar och vi måste förbereda våra verksamheter för det större mottagandet vi står inför. Därför håller […]

Pigg folkbildande 20-åring bidrar till integrationen

Kul att idag fått möjlighet att fira Sundbybergs Folkhögskola 20 år, och samtidigt få höra lite mer om verksamheten. Det är en spännande verksamhet som inte minst bidrar till att stärka integrationen med sina kurser i svenska som andraspråk, samhällsorientering och studiemotiverande kurser. Klart är att vi kan arbeta bättre tillsammans, kommunens insatser med komvux […]