Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Så ska finansiell samverkan minska utanförskapet för uppemot 300 sundbybergare

Sundbyberg går vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Beslut väntas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under september 2017, med målet att förbundet ska vara på plats 1 juli 2018.

Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund. Det ger oss ytterligare redskap i vår verktygslåda för att minska utanförskapet i Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Uppskattningsvis 200-300 individer i Sundbyberg skulle ha glädje av samordningsförbundet. Uppemot 100 av dessa är personer som är sjukskriva inom försörjningsstödet. De får inte del av Försäkringskassans rehabiliterande insatser eftersom de inte haft någon sjukpenninggrundande inkomst och kommunen har ingen rätt att ställa krav på insatser för att få stöd och kunna bli frisk.

Idag står vi delvis handfallna inför grupper med sundbybergare i utanförskap som kräver samverkan. De bollas alltför ofta runt i systemet. Nu hoppas vi kunna sitta kring ett bord och gemensamt korta vägen ur utanförskap, utan att sekretessen sätter käppar i hjulen, säger Josefin Malmqvist (M).

Årlig budget är 2 miljoner kronor, av vilket Sundbyberg står för 500 000 kr. Därutöver finns möjligheter att ansöka om riktade ESF-medel. Socioekonomiska analyser visar att för Sundbyberg blir samordningsförbundet lönsamt på kort sikt om 1 av 3 går från utanförskap till egen försörjning.

Vi hoppas kunna räkna hem detta på några år, genom minskade utgifter för utanförskap och fler sundbybergare som bidrar till samhället. Det blir den största vinsten, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Kartläggning av målgrupper som skulle vara aktuella för samordningsförbundet

 • Antalet 0-klassade som är sjukskrivna ofta med både fysisk och psykisk ohälsa och har ett samordningsbehov bedöms vara mellan 50-100 individer.
 • Ytterligare 50 -100 individer pendlar mellan perioder av arbetslöshet och sjukskrivning.
 • 5-10 individer deltar i daglig verksamhet Arbetssupporten LSS och skulle kunna vara betjänta av samordningsförbundets insatser för att komma ut i arbetslivet.
 • 5-10 unga vuxna individer har idag boendestöd via socialpsykiatrin men är arbetslösa.
 • 60 individer, varav 20 utan försörjningsstöd, hade våren 2015 läst SFI mer än 1000 timmar utan att komma vidare.
 • Utifrån det kommunala uppföljningsansvaret kan det enligt gymnasiesamordnaren, handla om 20-50 ungdomar som hoppat av gymnasiet där samordningsförbundet skulle kunna göra skillnad.

 

Tidplan

 • Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att ingå finansiellt samordningsförbund, den 29 augusti 2017
 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väntas fatta beslut under september månad 2017.
 • Därefter väntar beslutsfattande i Stockholms läns landsting.
 • Samordningsförbundet planeras att vara på plats den 1 juli 2018.

 

Andra samordningsförbund i Stockholms län

 • Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna, startade 1 juni 2017.
 • Täby och Österåker, i Samordningsförbundet Södra Roslagen.
 • Samordningsförbundet Välfärd i Nacka.
 • Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 • Samordningsförbundet i Södertälje.

Läs mer om finansiella samordningsförbund: http://nnsfinsam.se/

Ärendet, inkl förslag till förbundsordning, som antogs i social- och arbetsmarknadsnämnden i veckan finns här.

Finansiell samordning

Läs gärna mer i Mitt i Sundbyberg här. 


Lämna en kommentar

Fredag med Josefin #16

 Söker stockholmarnas förtroende för att ta arbetslinjen till Sveriges riksdag

 Premiär för Sundbybergs integrationsmässa

 Finansiell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SLL ska minska utanförskapet

Trevlig helg!

 


Lämna en kommentar

40 kr per person kommer inte lösa utanförskapet

Utrikes födda kvinnor är kraftigt överrepresenterade i utanförskapsstatistiken och för utomeuropeiskt födda kvinnor ser det ännu mörkare ut. Enligt regeringens beräkningar skulle BNP öka med 1,5% om utrikes födda kvinnor arbetade i samma utsträckning som inrikes födda kvinnor.

Magdalena Andersson presenterar idag sin ”lösning”: hon vill satsa 135 mnkr 2018, 125,5 mnkr 2019 och 113,5 mnkr 2020 på att få fler utrikes födda kvinnor i arbete. Det är i snitt 124,67 miljoner kronor per år och kommer inte ens märkas på marginalen.

Istället för att ta fram relevanta och genomarbetade reformer för att lösa detta samhällsproblem, tror hon att lite val-strössel ska kunna lura väljarna. Jag tror att väljarna är smartare än så.

***
Låt oss göra en liten räkneövning:

Sverige hade 2016: 674 010 utrikes födda kvinnor, i åldrarna 16-64 år (SCB).

Av dessa ingår 27,2% inte i arbetskraften (dvs står inte till arbetsmarknadens förfogande). Det är alltså 183 331 personer (27,2% av 674 010). (Se AFs rapport, tabell 10)

Av de som ingår i arbetskraften är 15% arbetslösa. (674 010 – 183 331 = 490 679, 15% av 490 679 = 73 602 personer.

Det är alltså 183 331 + 73 602 = 256 933 utrikes födda kvinnor som står utanför arbetskraften samt som är arbetslösa.

Om vi dividerar ”satsningen” med antalet individer ser vi att det rör sig om 485 kr per person och år, dvs ca 40 kr/månad.

Denna ”satsning” kommer inte ens märkas på marginalen, och att det får okritiskt utrymme medialt är sorgligt. Detta är ett stort samhällsproblem som förtjänar väl genomarbetade reformer och ett seriöst anslag.

***

Sverige behöver substantiella reformer för att underlätta utomeuropeiskt födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden, exempelvis:

 Ta bort retroaktiviteten i föräldraförsäkringen helt och inför kvalificering till välfärdssystem, ex föräldraförsäkringen.

 Inför möjlighet att ställa krav på deltagande i SFI, även under tid med föräldrapenning.

 Bredda och vässa aktivitetskravet i försörjningsstödet.

 Fortsätt utveckla flexibla utbildningsformer inom SFI och vuxenutbildning, med digitala hjälpmedel, för att underlätta livspusslet.

 Erbjud flexibel barnomsorg, på tider utanför förskolans pedagogiska undervisning, för att underlätta kombinationen med deltidsarbete och studier.

 

Josefin Malmqvists foto.