Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Valfrihetsfientliga (S) motarbetar demokratiska beslut

11178310_1034457289915394_8331693014870631489_n

Ikväll på kommunfullmäktige behandlades min interpellation till äldrenämndens ordförande Karin Holmberg (S) om att hon i lokaltidningen Vi i Sundbyberg sagt att hon inte avser följa kommunfullmäktiges beslut om att införa LOV inom hela Sundbybergs äldreomsorg. Min fråga:

Avser styret i äldrenämnden följa kommunfullmäktiges beslut att införa LOV inom hela äldreomsorgen?

Det är anmärkningsvärt att (S) fortsätter argumentera mot och motarbeta ett införande. Kommunfullmäktiges beslut måste följas, och om hon inte tänker genomföra det hon själv inte tycker om lär revisorerna ha en del att erinra.

Med ökad valfrihet får äldre sundbybergare mer makt över sitt eget liv. Jag tror att det är de äldre själva, och inte klåfingriga politiker, som är bäst placerade att bestämma var de äldre ska bo. Det låter kanske självklart, men så är det inte i Sundbyberg.

LOV skulle också kunna bli ett positivt tillskott för kvaliteten i Sundbybergs äldreomsorg. SKLs statistik över äldreomsorgen är ingen smickrande läsning för Sundbyberg.  Bara för att nämna några exempel:

– Bemötande på våra boenden: plats 254 av 262
– Trivsamma utrymmen på våra boenden: plats 249 av 262
– Maten på våra boenden: plats 256 av 261

Detta duger inte! Genom att få in fler perspektiv, fler aktörer och låta de äldre själva välja var de vill bo kan Sundbyberg få Sveriges bästa äldreomsorg.

Debatten kan i efterhand ses på kommunens hemsida.


Lämna en kommentar

Politikutveckling för hela slanten

Summerar ännu en vecka full av politikutveckling i välfärdens tecken!

Middag med moderata gruppen i äldrenämnden för att prata om hur Sundbyberg ska få Sveriges bästa äldreomsorg, två heldagar på SETT-mässan om ny teknik och innovationer inom skolan, verksamhetsbesök på Humanas äldreboende Ekbacken och  kryssning med Nya Moderaterna i Sundbyberg och Järfälla där jag fick prata opinionsbildning och valvinst 2018!

Och så styrelsemöte med Moderaterna i Sundbyberg. Vilken härlig vecka! Nu: läggdags!


1 kommentar

Kvalitet, LOV och hästar på Humanas äldreboende

Besökte i torsdags Humanas äldreboende Ekbacken i Sundbyberg. Vi fick ett intressant samtal om kvaliteten inom våra äldreboenden, hur införandet av LOV inom äldreboenden i Sundbyberg kan se ut, och utmaningen att få fler att välja att arbeta inom äldreomsorgen.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Idag får en sjuksköterska som arbetar på ett äldreboende ca 10 000 kr mer i lön än hos landstinget. Trots det har många äldreboenden svårt att rekrytera personal. Samtidigt beslutade regeringen i vårbudgeten att höja arbetsgivaravgiften för unga, vilket höjer personalkostnaderna även inom äldreomsorgen. Detta riskerar att drabba kvaliteten och de äldre i förlängningen.

Jag hoppas på att hinna besöka även Sundbybergs övriga boenden inom kort.

Besök Humana

Barbro och jag besökte Humanas boende.

Humana Solvalla

På en balkong på boendet kan de äldre följa tävlingarna på Solvalla, på första parkett!

Humana


Lämna en kommentar

Anderson (S) hycklar om satsningar på äldre

Regeringen talar om satsningar i storleksordningen en miljard på äldreomsorgen i vårbudgeten. Det är rent hyckleri. För det regeringen tar med ena handen, tar de bort med den andra.

Det är bland annat äldreboendegarantin, satsningar på bättre mat och utbildning av personalen som får stryka på foten.

En miljard bidde alltså inte ens en tumme. Läs mer i DN här och här.


Lämna en kommentar

Spännande förslag om kvalitet i äldreomsorgen når tyvärr inte hela vägen

Äldrestandard

Äntligen, var min första tanke! Idag presenterades ett spännande initiativ – en ny standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Med hjälp av den kan vi uppnå god och jämförbar äldreomsorg till glädje för våra äldre.

Ett 50-tal intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor har tillsammans med SIS på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram standarden.

Tanken är god: den offentliga diskussionen har alltför länge har fastnat vid offentlig eller privat utförare istället för kvalitet och hur omsorgen kan bli bättre för alla. Tyvärr når inte standarden hela vägen fram. Genom att kräva kollektivavtal utesluts många aktörer från att kunna delta, vilket är väldigt synd på ett så klokt och viktigt initiativ. Att stora organisationer som Vårdföretagarna och SKL därför hoppade av arbetet ger en fingervisning om att detta nog inte är den standard vi har väntat på. Gör om, gör rätt!

Mer information om den nya standarden på SIS hemsida. Läs även om den nya äldrestandarden i dagens SvD.

 


Lämna en kommentar

Det ska vara tryggt att åldras i Sundbyberg

I veckans nummer av Vi i Sundbyberg beskrivs det ökande missnöjet med hemtjänsten i Sundbyberg. Framförallt lyfts bemötandet fram som den viktigaste faktorn som leder till otrygghet. Så ska det givetvis inte vara!

Att åldras i Sundbyberg ska vara tryggt. Genom att bli mer öppna med kvalitetsjämförelser och rapporter från tillsyn av så väl våra egna verksamheter som de externa blir det tryggare att veta att den hemtjänst du valt också är den bästa utifrån dina behov.

Läs artikeln genom att klicka på bilden nedan eller på sidan 8 på denna länk.

Vi i Sundyberg april 2015


Lämna en kommentar

Varför sätter vi inte betyg på vård?

Läste häromdagen en, som så ofta, intressant krönika av Johan Norberg, denna gång om konsumentmakt och transparens.

Han skriver bland annat:

”Kommunikationstekniken hjälper oss att dra nytta av andras kunskap och misstag och det handlar inte bara om kaffe. I USA finns mer än 60 sajter där kunder recenserar läkare och deras priser, och i Kina går den vårdsökande först till Hao Dai Fu (”bra läkare”) för att läsa besökares betyg på flera hundra tusen läkare. Det är märkligt att ett så öppet land som Sverige ligger efter med detta slags transparens. Är det vår jämlikhetsideologi som gör att vi tycker synd om den som ger andra dåligt kaffe och dålig vård?”

Vi har mycket att lära av andra länders modeller för transparens och öppenhet. Låt oss lyfta blicken. Läs hela krönikan här.