Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Fler socialsekreterare ger bättre omsorg om barnen

Igår fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om årets verksamhetsplan och budget. Det är första tillfället för oss i den Grönblå majoriteten att ge en ny inriktning för verksamheten.

Utmaningarna är många, inte minst bristen på socialsekreterare.

Barnen är det viktigaste vi har. Barn placeras idag långt hemifrån, ibland under längre tid än vad som skulle behövas. Nu vill vi ta hem fler barn till Sundbyberg. Men även arbetsbelastningen för våra socialsekreterare är ett stort problem. Samtidigt upplever vi rekryteringssvårigheter när vi ska nyanställa – socialsekreterare är en brist i hela landet.

Därför gör vi nu en samlad kraftsamling på ca 8 mnkr och tillför minst 10 nya heltidstjänster för socialsekreterare. Vi hoppas att genom en kraftsamling på minst 10 nya heltidstjänster och samtidigt tillföra ett nytt ledarskap och viss omorganisering kunna ge barn och unga det stöd de behöver och får en av Sveriges bästa socialtjänster.

socialsekreterare_twitter1

(Totalt ökar personalbudgeten för myndighetsutövningen med 13,9 mnkr, varav 8 mnkr är riktad satsning och 5,7 mnkr en volymökning (varav hälften ensamkommande barn).)

Berättar mer i ett pressmeddelande.


3 kommentarer

Nolltolerans mot bidragsfusk i Sundbyberg

Sundbyberg har näst högst kostnader för ekonomiskt bistånd i länet, bara Södertälje har högre kostnader. I vår första budget tar idag det nya Grönblå styret ett första steg mot att stävja möjligheterna till bidragsfusk och ställa om insatserna till jobb.

Kostnad ekonomiskt bistånd inkl länet

Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg. Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Våra insatser ska därför vara helt fokuserade på att stötta sundbybergare till jobb. Insatserna för att stärka drivkrafterna till jobb är därför centrala, och att begränsa möjligheterna till fusk ett led i detta arbete.

Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig insats när alla andra alternativ är uttömda. Ändå ser vi att många har ekonomiskt bistånd under lång tid i Sundbyberg.

Aktivitets- och närvarokrav införs nu. Regeln ska vara insatser under 8 timmar om dagen, får att snabbt komma i arbete. Insatserna anpassas efter arbetsförmåga. Därmed begränsas också möjligheten till svartarbete samtidigt som man tar emot ekonomiskt bistånd.

Hembesök ska erbjudas alla som söker ekonomiskt bistånd.

Fusk ska aldrig löna sig!

Nyheter i budgeten:
– En tjänst dedikerad till uppföljning och kontroll av utbetalningar
– Hembesök
– Närvaro- och aktivitetskrav
– Framtagande av riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd
– Utvärdera kommunens arbetsmarknadsinsatser

Berättar om det i ett prm här. 


Lämna en kommentar

Sommarjobb som flyger som sparvar

Förändringen av sommarjobben i Sundbyberg, som jag presenterade häromdagen, har väckt en hel del känslor i S-läger.Det är uppenbart att Sundbyberg har en speciell plats i S-hjärtan, för sällan är det både ministrar och nationella representanter som ger sig ut på barrikaderna.

Saken då?

  • Vi stryker i år ordet ”garanti”. Jobb är ingenting man garanteras, det är någonting man söker. Syftet med sommarjobb är att förbereda de unga för arbetsmarknaden, och då är det att göra dem en björntjänst att ge bilden av att de garanteras jobb. Däremot drar vi inte ner antalet platser och alla som skickar in en ansökan erbjuds jobb.
  • Vi genomför i år en kvalitetsväxling av sommarjobben, från tidigare modell med 2 veckor under 3 år, till minst 3 veckor under 2 år. Totalt sett ingen förändring i antalet veckor, men en viktig möjlighet att stärka kopplingen till näringslivet och ge de unga en chans att komma in i jobbet.

Utifrån utvärderingarna har vi sett att företagen uppger att det är de som gått ut 9:an som haft svårast att tillgodogöra sig jobben. Därför lägger vi nu om fokus. Vi satsar på jobbsökarkurser och tips, stärker kopplingen till näringslivet och inför entreprenörskap. 9:orna som får vänta ett år med att söka får nästa år istället söka längre sommarjobb och öka sina chanser att erbjudas jobb efter avslutade studier.

Synd att inte ens gymnasieministern kunde läsa så långt.

Även Dagens Arena verkar har provocerats av att vi vill ställa kvar på ungdomarna.

 

Enter a caption

Även om jag uppskattar deras bidrag till ny slogan, tror jag vi håller fast vid: Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg!


Lämna en kommentar

Sundbyberg – en av Sveriges snabbast växande kommuner

Inslaget om byggnation i Kymlinge i kvällens Agenda triggade i vanlig ordning en Twitter-storm med partitwittrare från båda läger.

Då kan det vara lite uppfriskande med fakta i debatten.

 

Samtidigt höjer vi i det Grönblå Sundbyberg nu bostadsprognosen, med 6 748 nya bostäder till 18 759 bostäder till 2030. (Detta skrev jag om häromdagen.) Även om det inte finns en majoritet för att bygga i Kymlinge så fortsätter vi bygga runt om i kommunen och vara en av Sveriges snabbast växande tillväxtkommuner.


Lämna en kommentar

Tack för förtroendet!

Under kvällens årsmöte med Nya Moderaterna i Sundbyberg fick jag förtroendet att som ordförande leda föreningen kommande verksamhetsår. Det förpliktigar!

Det är ett spännande år som väntar, med politikutveckling, kampanj och utbildning för att rusta oss inför valet 2018! Kul också att få möjlighet att hälsa flera nya medlemmar välkomna till föreningen.

Nu kör vi in in kaklet!

img_7415
Nyvalda styrelsen, från vänster: Morgan Lindqvist, Mikael Eriksson, undertecknad, Eva Pavoni, Alex Karlsson, Nickan Zetterlund, Ina Djurestål.


1 kommentar

Fler uppmärksammar otryggheten i Rissne och Hallonbergen

Idag skriver lokaltidningen Vi i Sundbyberg om partisekreterare Tomas Tobé och mitt besök om otryggheten i Rissne och Hallonbergen.

Vi i Sundbyberg JM TT 20160219

Det är oacceptabelt att man upplever sig som otrygg, inte minst i Hallonbergen och Rissne. Vi presenterar förslag för fler poliser, övervakningskameror, ökad belysning och minskat utanförskap.

Vi i Sundbyberg trygghet Rissne Hallonbergen 20160219

FullSizeRender

 


1 kommentar

Ny höjer vi takten bostadsbyggandet!

Mycket har frågats om det Grönblå styret i Sundbybergs bostadsambitioner. För oss är det viktigt att fortsätta den höga bostadsbyggnadstakt som Sundbyberg haft under en längre tid.

Idag blev det klart att vi höjer takten ytterligare genom att höja prognosen med 6748 bostäder, till totalt 18 759 bostäder 2030. Mer detaljer i pressmeddelandet.

Sundbyberg är stolta över vår tillväxt och vill se ännu fler sundbybergare i framtiden!

byggprognos5_twitter2


1 kommentar

Dags att söka sommarjobb i Sundbyberg!

Nu är det den tiden på året när det börjar bli dags för sommarjobb igen. I år genomför vi ett antal förbättringar för att göra sommarjobben mer lika den vanliga arbetsmarknaden:

  • Tydligare näringslivskoppling
  • Längre sommarjobb från nästa år, i gengäld får de yngsta målgruppen vänta ett år med att söka. Detta för att vi sett att det är samma målgrupp som sökt sommarjobb tre år i rad och att de yngsta haft svårast att hålla tider och sköta jobbet.Så istället för 2 veckor under 3 år blir det 3 veckor under två år.
  • Entreprenörskap

Vi hoppas att fler unga på så sätt får in en fot på arbetsmarknaden och får värdefulla kontakter för att sedan kunna söka ett jobb. Mer i pressmeddelandet.

Mitti Sundbyberg har redan skrivit om förändringen.

SommarjobbTjej


Lämna en kommentar

Inga fler boende på sekt-hotellet

Ryter till i dagens upplaga av lokaltidningen Vi i Sundbyberg. Staden har tidigare köpt platser för tillfälligt boende på ett hotell som drivs av den sektliknande rörelsen Maranata, som bland annat förespråkar barnaga och är mot abort och homosexualitet.

Helt acceptabelt att staden fortsatt anlita hotellet, även efter att sekt-kopplingen uppdagats. Att det dessutom huvudsakligen varit barnfamiljer som placerats där, och att sekten förespråkar barnaga gör det än mer anmärkningsvärt. Nu är samarbetet brutit och inga fler boende ska placeras där.

Hela artikeln kan läsas här. 

 

Maranata ViiSBG Feb 2016


1 kommentar

Lokala insatser för ökad trygghet

Fick idag möjlighet att tillsammans med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé åka med Sundbybergspolisen till Hallonbergen och Rissne.

Både antalet anmälda brott och den upplevda otryggheten har ökat i Sundbyberg, någonting vi tar på största allvar. Polisen vittnade om hela spektrumet av brott – från klotter och snatteri till hot och våld.

Anmälda brott Sundbyberg

Från Moderaterna har vi under lång tid talat om att vi vill se fler poliser i Rissne och Hallonbergen, möjlighet att använda kameraövervakning och ökad belysning. På lite längre sikt behövs fler förebyggande åtgärder för att minska utanförskapet, inte minst ungdomsarbetslösheten, och möjliggöra ombildningar av hyresrätter för att få en mer blandad bebyggelse.

Lokaltidningen Mitti Sundbyberg intervjuar mig om våra förslag för ökad trygghet med anledning av besöket. Även SVT Stockholm gjorde en intervju. Se klippet 3:30 in i inslaget.