Josefin Malmqvist

Kvalitet, LOV och hästar på Humanas äldreboende

Besökte i torsdags Humanas äldreboende Ekbacken i Sundbyberg. Vi fick ett intressant samtal om kvaliteten inom våra äldreboenden, hur införandet av LOV inom äldreboenden i Sundbyberg kan se ut, och utmaningen att få fler att välja att arbeta inom äldreomsorgen. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Idag får en sjuksköterska som arbetar på ett äldreboende ca 10 […]

Spännande förslag om kvalitet i äldreomsorgen når tyvärr inte hela vägen

Äntligen, var min första tanke! Idag presenterades ett spännande initiativ – en ny standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Med hjälp av den kan vi uppnå god och jämförbar äldreomsorg till glädje för våra äldre. Ett 50-tal intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor har tillsammans med SIS på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram […]

Det ska vara tryggt att åldras i Sundbyberg

I veckans nummer av Vi i Sundbyberg beskrivs det ökande missnöjet med hemtjänsten i Sundbyberg. Framförallt lyfts bemötandet fram som den viktigaste faktorn som leder till otrygghet. Så ska det givetvis inte vara! Att åldras i Sundbyberg ska vara tryggt. Genom att bli mer öppna med kvalitetsjämförelser och rapporter från tillsyn av så väl våra egna […]

(S)tyret ignorerar kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige i Sundbyberg fattade innan jul beslut om budget för 2015, där bland annat beslut om att införa lagen om valfrihet, LOV, inom hela äldreomsorgen i Sundbyberg ingick. Det innebär att de äldre i Sundbyberg får möjlighet att fritt välja äldreboende och att fler får möjlighet att öppna och driva äldreboenden i kommunen. Dessutom vill […]